Welzijn Belgen op lange termijn bedreigd door milieuproblematiek

Bron © BELGA

De houdbaarheid van het welzijn van de Belgen wordt op lange termijn bedreigd door een ongunstige evolutie van het milieukapitaal. Dat blijkt woensdag uit het nieuwe rapport van het Federaal Planbureau (FPB), over 67 indicatoren naast het bbp die iets zeggen over het welzijn in ons land.

Het berekenen van het welzijn van toekomstige generaties is niet mogelijk. Het planbureau kijkt daarom naar de evolutie van de hulpbronnen of kapitalen die aan hen worden overgedragen, om hun welzijn mee op te bouwen.

De hulpbronnen worden gemeten via de indicatoren menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, milieukapitaal en economisch kapitaal. Enkel als die vier kapitalen niet verminderen is het welzijn houdbaar. Het nieuwe FPB-rapport stelt een gunstige evolutie vast van het economisch en menselijk kapitaal, een stabiele evolutie voor het sociaal kapitaal, maar een ongunstige evolutie voor het milieukapitaal.

Het milieukapitaal - dat de lucht, het water, de bodem en de biodiversiteit omvat - is gedaald sinds 1992. Alle indicatoren gaan erop achteruit: atmosferische CO2-concentratie op mondiaal niveau, nitraat in grondwater, bebouwde oppervlakte en de populatie van weidevogels. Alleen de indicator over de waterkwaliteit herstelt zich gedeeltelijk na 2008. “Twee van die kapitalen stijgen en een derde kapitaal is stabiel. De voortdurende achteruitgang van het milieu-kapitaal bedreigt evenwel de houdbaarheid van het welzijn”, luidt de conclusie.

Verschillende individuele indicatoren van het milieukapitaal, zoals de uitstoot van stikstofoxiden of de consumptie van landbouwpesticiden halen wel hun doelstelling. Maar ze dalen echter onvoldoende om de evolutie van het milieukapitaal om te keren.

AANGERADEN