Vaticaan ontslaat aanstoker van ‘pausenoorlog’

Paus Benedictus (links) en zijn opvolger Franciscus eind 2013. Foto: Photo News

Aartsbisschop Georg Gänswein, een sleutelfiguur in het Vaticaan, is door paus Franciscus ontslagen. De geestelijke, sinds 2003 de persoonlijke secretaris van de afgetreden paus Benedictus, wordt gezien als een van de aanstokers van de ‘pausenoorlog’.

Het was de Duitse conservatieve krant Tagespost, die naar verluidt een rechtstreekse lijn heeft met de vorige paus, die het nieuws van het ontslag de wereld instuurde. Gänswein regelt normaal de pauselijke audiënties en woont ze ook bij, maar was al sinds 15 januari niet meer gezien. De woordvoerder van het Vaticaan sprak van “een herverdeling van de taken”, maar volgens Tagespost ligt de publicatie van een nieuw boek aan de basis van het ontslag. Daarin geeft de vorige paus – 92 intussen en almaar meer ‘afhankelijk’ van Gänswein – zijn visie op de priesterwijding van gehuwde mannen. Een en ander dreigde de sluimerende ‘oorlog’ tussen de conservatie vleugel (die Benedictus volgt) en de veeleer progressieve (die Franciscus steunt) opnieuw te doen oplaaien.

Door krs
AANGERADEN