Lage-emissiezones onder vuur, partijen willen evaluatie over bestaande LEZ-zones

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Een motie van oppositiepartij Vlaams Belang om een ‘stand still’ in te voeren op het vlak van lage-emissiezones (LEZ) heeft woensdag geen meerderheid gehaald in het Vlaams Parlement. Toch lijken ook bij andere partijen de twijfels over de (on)zin van de LEZ toe te nemen. Zo wil ook sp.a dat de lage-emissiezones niet worden uitgebreid of verstrengd zonder grondige evaluatie. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft daarvoor een voorstel klaar.

In Antwerpen, Gent en Brussel is een lage-emissiezone ingevoerd waarbij bepaalde vervuilende auto’s worden geweerd. Wie zonder toelating toch de LEZ binnenrijdt, riskeert een boete. Links en rechts groeit er kritiek op de maatregel.

Eerder deze week raadde VAB steden en gemeenten aan om voorlopig geen LEZ in te voeren. Er zijn volgens de mobiliteitsorganisatie nog te veel onzekerheden. Zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de impact op de luchtkwaliteit niet overtuigend is, vooral wat stikstofdioxide (NO2) betreft, en dreigen volgens VAB de sociale gevolgen in 2025 “onverantwoord grote proporties” aan te nemen.

Lage-emissiezones onder vuur, partijen willen evaluatie over bestaande LEZ-zones
Foto: BELGA

In het Vlaams Parlement heeft Vlaams Belang woensdag via een motie aangedrongen op een ‘stand still’. Volgens Bart Claes (Vlaams Belang) zijn de ecologische voordelen van de maatregel beperkt en wegen die voordelen niet op tegen de zware kosten voor de Vlamingen. Hij bestempelde de LEZ als een “pestmaatregel”.

De VB-motie werd weggestemd, maar een aantal partijen deelt wel gelijkaardige bezorgdheden en kritiek. Zo noemt het uiterst linkse PVDA de LEZ “asociaal, elitair en contraproductief”. En ook bij sp.a groeit de kritiek. “Zolang de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid niet neemt en in gebreke blijft om collectieve maatregelen te nemen, zoals een sterk uitgebouwd openbaar vervoer, gaan mensen geconfronteerd worden met vaak asociale gevolgen van de LEZ-zones”, aldus sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Hij pleit er in een voorstel voor om de impact van de LEZ in kaart te brengen, zowel op sociaal vlak als op het vlak van luchtkwaliteit. Zolang die impact niet in kaart is gebracht, wil sp.a niet meegaan in een uitbreiding of verstrenging van de LEZ.

Dat terwijl de partij de maatregel zelf mee heeft ingevoerd in Gent en ook in Antwerpen mee in het bestuur zit. Die houding wordt niet bij iedereen in dank afgenomen, met name door Groen, partner van sp.a in Gent. “Het stoort mij mateloos dat een aantal collega’s die zelf mee het initiatief hebben genomen om een LEZ in te voeren, daar nu op terugkomen”, aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Iedereen moet zijn verantwoordleijkheid nemen. Een robuust openbaar vervoer is een essentieel onderdeel is van een goed draaiende LEZ en daar moet de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid nemen. Maar het getuigt niet van politieke moed om terug te komen op een beslissing die samen genomen is”.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het effect van het instrument van de LEZ zeker evalueren, maar gaan niet in op de gevraagde ‘bevriezing’. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele pareert ook de kritiek op het ‘asociale’ gehalte van de maatregel. “Het zijn uitgerekend de mensen met een laag inkomen die in steden wonen op de plaatsen met de slechtste luchtkwaliteit. Daar willen we met de LEZ net iets aan doen. De maatregel houdt dus wel degelijk rekening met de sociale dimensie”, aldus Vandaele.

LEES OOK. VAB adviseert steden en gemeenten voorlopig geen LEZ in te voeren

AANGERADEN
Meest recent