Job terug na “seksschandaal”: Raad van State maakt ontslag twee inspecteurs bij politie Assenede-Evergem ongedaan

Themabeeld - de agenten op de foto zijn niet de agenten uit het artikel Foto: ss

Evergem / Assenede -

Twee politie-inspecteurs van de zone Assenede-Evergem die twee jaar geleden betrokken waren bij een “seksschandaal” moeten hun job terugkrijgen. Dat heeft de Raad van State beslist. De twee agenten werden ontslagen na vermeende zedenfeiten bij de politie. Een vrouwelijke agent die volgens een anonieme brief hun slachtoffer was, ging ondertussen aan de slag bij een andere politiezone.

Een anonieme brief zette in december 2017 de politiezone Assenede-Evergem op stelten. De schrijver maakte melding van ongewenste seksuele handelingen onder collega’s van het politiekorps. De brief was heel concreet, vermeldde namen van de betrokken agenten, en ook die van het vermeende slachtoffer: een vrouwelijke agent, die volgens de briefschrijver op het commissariaat door enkele van haar collega’s werd aangespoord tot ongewenste seksuele handelingen.

De korpsleiding nam de brief onmiddellijk zeer ernstig. Twee betrokken agenten werden vrijwel meteen geschorst en de Algemene Inspectie startte een onderzoek. Ook het parket nam de brief ernstig.

Na een jaar onderzoek oordeelde het Oost-Vlaamse parket dat er onvoldoende bewijzen voor strafrechtelijke feiten waren. Het dossier werd daarom afgesloten en de betrokken agenten werden buiten vervolging gesteld.

Financiële problemen

Maar binnen de politie liep wel nog een tuchtonderzoek. Het politiecollege oordeelde dat de inspecteurs toch minstens deontologische fouten hadden begaan. Er werd daarom een procedure opgestart om hen te ontslaan en dat gebeurde uiteindelijk ook in de zomer van vorig jaar.

De twee agenten vochten die beslissing echter aan bij de Raad van State. Ze waren van mening dat het onderzoek niet objectief werd gevoerd en eisten ook dat hun ontslag ongedaan werd gemaakt omdat ze sindsdien in financiële moeilijkheden dreigden te geraken. “Die mensen hebben nu van de Raad van State gelijk gekregen”, bevestigt Tom De Sutter, advocaat van de politiezone Assenede-Evergem. “Het gevolg is dat zij nu het recht krijgen om weer aan de slag te gaan bij de politie.”

Het is nog niet duidelijk of de twee inspecteurs weer bij dezelfde zone aan de slag gaan. Hun raadslieden waren het voorbije weekend niet bereikbaar voor commentaar. De vrouwelijke collega van wie sprake is intussen actief bij een andere politiezone.

Door Marc Klifman
AANGERADEN