Boeren voeren donderdagmiddag actie in Europese wijk

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De Belgische landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA roepen hun leden op donderdagmiddag naar Brussel te komen, naar aanleiding van de Europese top over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027.

De organisaties houden met “de lunch van de toekomst” een ludieke actie in het centrum van de Europese wijk. De Waalse landbouwfederatie FWA had woensdag al een oproep gelanceerd. “Voldoende financiële middelen beschikbaar hebben voor het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is van levensbelang voor onze Vlaamse land- en tuinbouw”, meent het ABS. De Waalse boeren komen in een tractorcolonne naar Brussel, de Vlamingen overleggen volgens ABS nog met de politie over de modaliteiten.

Om 13 uur verzamelen de landbouwers op het Schumanrondpunt, in de Europese wijk. “Zeker voor de ochtendspits zullen zich dus geen problemen stellen”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Het begin van de avondspits zal misschien wat moeilijker verlopen. Verwacht geen Nederlandse toestanden, maar er zullen wel landbouwwerktuigen naar Brussel rijden.”

Opkomst moeilijk te voorspellen

Bij Boerenbond lijken ze er niet van uit te gaan dat de actie tot veel hinder zal leiden in de hoofdstad. “We verwachten een veertigtal tractoren, maar dat kunnen er altijd meer of minder zijn”, aldus woordvoerster Vanessa Saenen. Ook bij ABS is te horen dat de opkomst moeilijk te voorspellen is. “In ieder geval hebben we onze leden dit weekend al op de hoogte gebracht”, zegt Vandamme. “De Europese meerjarenbegroting mag dan een ver-van-mijn-bed­show lijken, iedereen beseft dat het nodig is om meer geld uit te trekken voor land- en tuinbouw.”

In de meerjarenbegroting zoals die nu voorligt zou de directe inkomenssteun met 5 pct afnemen, en de steun voor plattelandsontwikkeling zou 15 pct lager liggen: “onaanvaardbaar en moet bijgestuurd worden”, aldus het ABS.

AANGERADEN