Wetsvoorstel tegen wraakporno in eerste lezing goedgekeurd

Bron © BELGA

De Kamercommissie Justitie heeft dinsdag artikelsgewijs het wetsvoorstel goedgekeurd dat de strijd aanbindt met wraakporno. Omdat er nog een reeks juridisch-technische twijfels rezen, komt er nog een tweede lezing na advies van de juridische diensten van de Kamer.

Wraakporno - of revenge porn - draait rond het publiek verspreiden van seksueel expliciete beelden via sociale netwerken. Dat gebeurt zonder toestemming van de persoon die op de beelden te zien is, en veelal met kwaadwillig opzet of uit wraakgevoelens.

Het wetsvoorstel heeft tot doel de daders fors te bestraffen (de voorziene boetes gaan van 200 tot 10.000 euro, naast een mogelijke celstraf), maar wil ook een procedure voorzien om de beelden snel te laten verwijderen of op zijn minst ontoegankelijk te maken. Ook zou het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in de procedure worden betrokken.

Niemand is tegen de tekst gekant. Toch is de goedkeuring van het voorstel van het cdH geen eenvoudige bevalling. Tijdens een vorige zitting van de Kamercommissie kwam het al niet tot een stemming omdat er nog een pak onbeantwoorde vragen bleven. Ook dinsdag bleek niet alles uitgeklaard, zodat het niet tot een finale stemming over de gehele tekst kwam. Indien de commissie binnenkort definitief groen licht geeft, moet ook de plenaire Kamer zich nog over het voorstel buigen.