Belgische regeringen buigen zich woensdag over klimaatstrategie voor 2050

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

De federale regering en de gewesten buigen zich woensdagmorgen over de Belgische klimaatstrategie voor 2050. De Europese Unie streeft ernaar om tegen dan klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie vraagt aan elke lidstaat om een strategie voor te leggen waarmee dat doel bereikt kan worden.

Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun eigen gewest hebben uitgewerkt. Met bevoegdheden als vervoersinfrastructuur, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, landbouw en grote delen van het energiebeleid hebben de gewesten belangrijke hefbomen inzake klimaatbeleid in handen.

De Vlaamse regering mikt op een reductie van broeikasgassen met 85% tegenover 2005. Wallonië stelt een daling met 95% voorop en Brussel streeft naar een “benadering van de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050”. Voor heel het land komt dat neer op een daling met 85 tot 87%.

LEES OOK. Ook voor 2050 missen we de klimaattrein

Die doelstellingen houden geen rekening met de energie-instensieve industrie en de luchtvaart. Die vallen immers onder het ETS, het Europese emissiehandelsysteem. Voor deze sectoren, goed voor 40% van de totale uitstoot, zal de EU gaandeweg steeds minder uitstootrechten toekennen, zodat ook deze sectoren steeds minder broeikasgassen zullen uitstoten.

Voor het federale niveau heeft de administratie een visiedocument opgesteld met mogelijke middelen die ingezet kunnen worden om de gewestelijke plannen te ondersteunen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het aandeel van het spoor in het goederen- en personenvervoer toeneemt of door allerlei fiscale incentives of productnormeringen. De federale overheid zou ook het eigen gebouwenpark klimaatneutraal maken tegen 2040.