Meer 18-plussers doen een beroep op voortgezette jeugdhulp

© Shutterstock

Meer en meer jongvolwassenen doen een beroep op voortgezette jeugdhulp of hulp in een jeugdhulpvoorziening na hun 18de verjaardag. Cijfers van het Vlaamse agentschap Opgroeien tonen een stijging van 15 procent op twee jaar tijd.

Jongeren die de jeugdhulp verlaten, zijn een kwetsbare doelgroep. Dat is al vaak gebleken uit onderzoek en uit praktijkvoorbeelden. Meer dan gemiddeld kampen ze met thuisloosheid of hebben ze nood aan bijkomende ondersteuning om op eigen benen te staan.

Om te vermijden dat kwetsbare jongeren na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat vallen, zijn er daarom de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Zo werd een actieplan jongvolwassenen uitgewerkt dat de stap van de jeugdhulp naar zelfstandigheid makkelijker moet maken. Jongeren kunnen bijvoorbeeld na hun 18de verjaardag ook vrijwillige voortgezette jeugdhulp vragen. De mogelijkheden daarvoor zijn verruimd.

Stijging van 15 procent

Steeds meer jongeren maken ook gebruik van die mogelijkheid. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Zo steeg het aantal meerderjarigen in de klassieke jeugdzorg van 1.573 in 2017 naar 1.823 in 2019, een stijging van 15 procent op twee jaar tijd. De cijfers voor 2019 zijn wel nog maar voorlopig, maar de trend is duidelijk en de stijging is merkbaar bij alle typemodules.

Volgens Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jeugdhulp van het agentschap Opgroeien, is de stijging een “goede zaak” omdat het aantoont dat “jongeren zelf het bestaande en vernieuwde aanbod (KWE of kleinschalige wooneenheden) appreciëren en nuttig vinden”. “Het actieplan jongvolwassenen zet net in op innovatieve vormen om de hulp aantrekkelijk en op maat te maken van jongeren in de scharnierleeftijd op de drempel naar een zelfstandig leven. Ook voorzieningen hebben dus bijgedragen aan deze evolutie”, aldus Bogaert.

LEES OOK

Nu in het nieuws