Overlegcomité stemt in met Klimaatstrategie

Bron © BELGA

Foto: An Nelissen

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land heeft woensdag ingestemd met de Belgische klimaatstrategie voor 2050. Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun respectieve gewesten hebben uitgewerkt.

De Europese Unie streeft ernaar om tegen dan klimaatneutraal te worden. De Europese Commissie vraagt aan elke lidstaat om een strategie voor te leggen waarmee dat doel bereikt kan worden. De Vlaamse regering mikt op een reductie van broeikasgassen met 85 procent tegenover 2005. Wallonië stelt een daling met 95 procent voorop en Brussel streeft naar een “benadering van de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050”. Voor heel het land komt dat neer op een daling met 85 tot 87 procent.

“Het was noodzakelijk dat de strategie vandaag zou worden goedgekeurd omdat die visie complementair is aan de maatregelen die het federale niveau heeft ontwikkeld in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan”, reageert federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). “Ik bedank de gewesten voor hun constructief werk omdat we eens te meer hebben bewezen dat de verschillende entiteiten in ons land in staat zijn het eens te raken om het Belgisch traject op het pad naar de energietransitie te bevestigen”.

AANGERADEN
Meest recent