Vergoeding dierenasielen stijgt sterk

Bron © BELGA

De Vlaamse dierenasielen vangen steeds meer geplaatste dieren op en ontvangen dus ook steeds meer geld van de overheid. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld).

De dierenasielen worden door de overheid vergoed op basis van het aantal dieren die er worden geplaatst, bijvoorbeeld na verwaarlozing. Daarvoor is een vast bedrag voorzien, van 10 euro per dag voor de meest courante diersoorten. Voor de meer exotische soorten lopen de dagvergoedingen sterk uiteen. Daarnaast kunnen de asielen nog vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld medische ingrepen.

In 2016 kregen de asielen nog 111.350 euro voor de geplaatste dieren. In 2019 was dat al opgelopen tot 443.889 euro. Er worden dus steeds meer dieren geplaatst. Het geld komt ook bij steeds meer verschillende asielen terecht. In 2016 gingen de middelen naar 15 asielen, drie jaar later naar 36. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder is de instelling die jaar na jaar op het hoogste bedrag mag rekenen. Vorig jaar was dat 70.639 euro.

“Mensen die hun dieren slecht behandelen, huisvesten of verzorgen, lopen het risico hen kwijt te geraken. De verviervoudiging van het bedrag voor het plaatsen van dieren bij asielcentra, geeft een duidelijk signaal dat de maatschappelijke gevoeligheid voor het welzijn van dieren sterk toeneemt”, reageert De Vroe. “Dit zal ook resulteren in een verbetering van het dierenwelzijn.”

Weyts werkt overigens aan een nieuwe financiering van de asielen. De Dienst Dierenwelzijn heeft een studie besteld naar manieren om te voorzien in een meer structurele ondersteuning.