Verdediging van Ben Wertoy niet in cassatie na Facebook-lek jurylid

Bron © BELGA

Foto: Guy Puttemans

Tienen -

De verdediging van Ben Wertoy tekent geen cassatieberoep aan nadat een jurylid op de sociaalnetwerksite Facebook informatie had gelekt. De inhoud van de publieke posts had dat wel kunnen verantwoorden, zegt raadsman Frédéric Thiebaut donderdag aan Belga.

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven veroordeelde Ben Wertoy (27) op 7 februari tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens (24) in haar woning in Tienen op 27 april 2018. Een jurylid lekte op Facebook informatie over de beraadslaging door de drie rechters en twaalf gezworenen. De vrouw uitte kritiek op de eigenlijke strafmaat.

Het jurylid maakte zich met dat voor ons land ongeziene gedrag allicht schuldig aan schending van het beroepsgeheim in de functie als gelegenheidsrechter. Volgens de verdediging staat dat misdrijf vast.

Het parket-generaal in Brussel belastte het Leuvense parket met een opsporingsonderzoek. De vrouw heeft niet alleen het geheim van het beraad geschonden, maar ook dat van het vermoeden van onschuld. Op haar eigen Facebook-pagina en die van de familie van het slachtoffer schreef ze dat haar beslissing om levenslang te eisen vanaf de eerste dag van het proces vaststond.

“De inhoud van de publieke posts vormt een mogelijke grond tot cassatie”, zegt Frédéric Thiebaut, advocaat van Wertoy. “Maar mijn cliënt heeft een eerlijk proces gekregen en een nieuwe behandeling zou te belastend zijn voor alle betrokken partijen. Wertoy aanvaardt zijn straf en tekent geen cassatieberoep aan.”