Landbouwers protesteren met 150 tractoren in Europese wijk in Brussel

Bron © BELGA

Foto: BELGAONTHESPOT

Brussel -

In de Europese wijk van Brussel zijn donderdag 150 tractoren en enkele honderden ontevreden landbouwers neergestreken uit protest tegen de inkomenssteun die ze dreigen te verliezen. De landbouwers eisen dat het huidige voorstel van de Europese meerjarenbegroting dat nu op tafel ligt, wordt aangepast.

Het protest van de boeren wordt gedragen door de Waalse landbouwfederatie FWA, de Fédération des Jeunes Agriculteurs en ook de Vlaamse delegaties van de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de jonge boeren van de Groene Kring. Ze zijn er niet mee akkoord dat in de Europese meerjarenbegroting die nu voorligt de directe inkomenssteun met 5 procent afneemt en de steun voor plattelandsontwikkeling 15 procent lager zou liggen. Tegelijkertijd krijgen de Belgische landbouwers ook te maken met de externe convergentie.

“Dat is een verschuiving van de middelen van west naar oost, van de oude naar de nieuwe lidstaten. Er gaat bij ons een bijkomend stuk van af, bovenop de voorziene daling”, zegt Hendrik Vandamme van het ABS. “Daardoor loopt het verlies voor de Belgische boeren op tot 11 procent”, vult Sonja De Becker van de Boerenbond aan.

Bovendien vrezen de landbouwers dat het gat dat de Brexit achterlaat niet opgevuld wordt. Daarnaast is er de Green Deal, want ook daarbij wordt uitdrukkelijk naar de landbouwsector gekeken. Deze opeenstapeling van verliezen willen de Belgische boeren voorkomen.

Landbouwers protesteren met 150 tractoren in Europese wijk in Brussel
Foto: BELGAONTHESPOT
Landbouwers protesteren met 150 tractoren in Europese wijk in Brussel
Foto: BELGAONTHESPOT
AANGERADEN