Vlaamse regering sluit akkoord om 120.000 mensen aan het werk te krijgen

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben een akkoord ondertekend om tijdens deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag te krijgen. Dat willen ze doen met een drieledige aanpak: werkzoekenden begeleiden, wie niet actief is op de arbeidsmarkt stimuleren en zorgen dat wie werkt het ook volhoudt. “Om in deze opzet te slagen, moeten we ook prioritair inzetten op heel wat groepen die we vandaag onvoldoende bereiken”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Er is een grote arbeidskrapte op onze arbeidsmarkt. Tussen 2023 en 2028 zal ook het aantal mensen die op pensioen gaan pieken. Daarom wil de Vlaamse regering samen met de sociale partners 120.000 extra mensen aan het werk krijgen. Aangezien er een groei verwacht wordt van 26.000 extra jobs per jaar en er een jaarlijkse vervangingsvraag is van 13.000 mensen die met pensioen gaan, zijn er 11.000 extra werkenden per jaar nodig in totaal.

Om dat te bereiken, komt er een gerichte aanpak van vier prioritaire groepen: Jongeren die niet in een opleiding zitten en geen job hebben, leefloners, mensen met een RIZIV- uitkering en herintreders. “We willen prioritair inzetten op heel wat groepen die we vandaag onvoldoende bereiken”, zegt minister Crevits. “Dat jongeren zonder opleiding of werk daar onderdeel van uitmaken, is belangrijk. Daar ligt een groot potentieel waar we moeten voor gaan. Investeren in hun toekomst, is investeren in de toekomst.”

Hoe die doelgroepen concreet over de streep getrokken zullen worden, is voer voor verder overleg. Omdat Vlaanderen zelf maar beperkte sanctionerende bevoegdheden heeft, zal volgens Jambon vooral ingezet worden op “motiveren, stimuleren en ondersteunen”.

Jaarlijkse opvolging

Als onderdeel van de drieledige aanpak van de Vlaamse regering zal de VAB vrij ingeschreven werkzoekenden actief begeleiden en ondersteunen zodat ze vlotter een job kunnen vinden. Ook is het de bedoeling om mensen die aan het werk zijn, te helpen om aan de slag te blijven. “Samen met sociale partners, opleidings- en onderwijsverstrekkers willen we actief werk maken van een echte leercultuur”, klinkt het.

Er zijn ook afspraken gemaakt over een jaarlijkse opvolgings- en monitoringrapport waarbij werkzaamheidsgraad, aantal werkenden, werkloosheid en kwaliteit van de tewerkstelling in kaart worden gebracht. Ook uitgesplitst naar groepen die vandaag al minder structureel participeren op de arbeidsmarkt. Het gaat dan over kortgeschoolden, 55+’ers, werkzoekenden met migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking.

Door lto
AANGERADEN
Meest recent