Vlaamse slachtoffercoördinator werkt aan draaiboek voor rampen en aanslagen

Bron © BELGA

Bloemen aan het Beursplein in Brussel na de aanslagen Foto: Photo News

Om zoveel mogelijk op rampen en aanslagen te kunnen anticiperen, werkt de Vlaamse coördinator voor slachtofferzorg momenteel een draaiboek uit, zo meldt het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. De coördinator kwam er eind 2018 na de aanslagen op Zaventem en in de Brusselse metro in 2016, zodat in het geval van een ramp alle patijen worden samengebracht en er een gezamenlijk nazorgaanbod wordt uitgewerkt.

“Op basis van voorbije gebeurtenissen werd een plan uitgewerkt met mogelijke stappen. Maar als er iets gebeurt, moet dat draaiboek natuurlijk altijd nog verder worden afgestemd met andere actoren”, zegt Charlotte Plancq, Vlaams slachtoffercoördinator. “En een ‘modelramp’ - om het cru te zeggen - bestaat nu eenmaal niet; er zal altijd bijgestuurd moeten worden. Het draaiboek is een leidraad, maar zal altijd dynamisch zijn.”

Om de psychosociale nazorg van slachtoffers na een ramp te stroomlijnen zal de coördinator samenwerken met andere actoren, zoals Tele-Onthaal, verzekeringen, de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, de psychosociale managers van de FOD Gezondheid en de Waalse coördinator nazorg. Wanneer Vlamingen betrokken zijn bij een ramp of aanslag in het buitenland, wordt er ook samengewerkt met buitenlandse organisaties.

Uit de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen van 2016 bleek dat er in ons land nood is aan een centraal loket waar mensen bij rampen of aanslagen terechtkunnen. Dat centrale contactpunt wordt momenteel uitgebouwd door het Openbaar Ministerie (OM), de Belgische Staat, de FOD Justitie en alle bevoegde instanties van de Gemeenschappen, waaronder ook de Vlaamse coördinator nazorg.

AANGERADEN