Jambon I wil 120.000 extra Vlamingen aan de slag krijgen, en kijkt vooral naar langdurig zieken en huismoeders

Jambon I wil 120.000 extra Vlamingen aan de slag krijgen, en kijkt vooral naar langdurig zieken en huismoeders

Onder anderen Hilde Crevits, Jan Jambon en Bart Somers ondertekenden vrijdag het akkoord met de sociale partners om meer Vlamingen aan het werk te krijgen. Foto: BELGA

De komende vijf jaar wil de Vlaamse regering 120.000 mensen die nu nog geen job hebben aan het werk krijgen. Daarover werd vrijdagmorgen een akkoord bereikt met de sociale partners. Hoe dat moet gebeuren is nog niet duidelijk, maar het wordt sowieso geen evidentie.

Het was een van de speerpunten van de nieuwe Vlaamse regering: de werkzaamheidsgraad optrekken tot 80 procent. Dat betekent: 80 procent van de actieve bevolking aan het werk te krijgen – nu is dat nog ...

AANGERADEN