Bomen geven meer kleur aan grijze marktvlakte

Deinze / Nevele - Momenteel worden op diverse plaatsen die putten geboord op de 750 meter lange Deinse Markt. De bedoeling is om daar diep wortelende bomen aan te planten. Dat antwoordden schepen Bart Van Thuyne en burgemeester Jan Vermeulen op een vraag van diverse raadsleden. Die merkten namelijk op dat er tijdens de voorbije dagen op verschillende plaatsen diepe putten werden geboord.

“Het aanplanten van bomen moet het nogal eentonig grijs straatbeeld wat meer kleur en groen geven”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Overal waar de straatstenen met oranje zijn bewerkt worden bomen aangeplant. Die moeten de uitgestrekte en lange, grijsgetinte vlakte een esthetischer aanblik geven. Tevens zullen die bomen zorgen voor wat schaduw tijdens de warme zomerdagen. Dat is goed voor diegenen die van een terrasje genieten. Toen de markt in 2012 werd heraangelegd hebben we in eerste instantie gedacht aan het functionele. Met het inwerken van vier kleurvelden op evenveel strategische plaatsen die een schilderij weergeven hebben we het straatbeeld esthetisch trachten te maken. Het ontwerp van de architecten Robbrecht & Daem en Van Hee was zeer goed maar in de donkere dagen ziet de markt er verlaten en eentonig grijs uit. Dat er veel parkeerplaatsen zullen sneuvelen is de waarheid geweld aandoen. De meeste bomen worden zo geplaatst dat zij naast de parkeerruimtes komen te staan op leuke hoeken en plaatsen. De bomen zullen ook voor geen hinder zorgen voor de marktkramers en voor de kermisattracties. Integendeel. Iedereen die op bezoek komt zal met dat frisse groen willen genieten van een terrasje.”

Door John De Vlieger