De bastaards van de graven van Vlaanderen en de staatshoofden van België

Jean Paul De Cloet (rechts) tijdens het interview met Peter De Maertelaere op Radio Tequila. Foto: Roland Aerssens

Deinze / Nevele - Familiekunde Deinze nodigt auteur Jean Paul De Cloet op dinsdagavond 25 februari uit naar de kelder van de Deinse bibliotheek. Hij doet er alles uit de doeken over ‘De bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en de staatshoofden van België’

Auteur Jean Paul De Cloet komt, op vraag van Familiekunde Deinze, naar de bib in Deinze spreken over ‘De bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en de staatshoofden van België’. De avontuurtjes buiten het echtelijk bed doorheen de jaren van onze Vlaamse en Belgische geschiedenis zijn blijkbaar niet zonder resultaten gebleven.

In deze voordracht is het de bedoeling een geschiedkundig overzicht te geven van de buitenechtelijke kinderen van alle graven en staatshoofden, maar er wordt geen moreel oordeel geveld over de handelwijze van deze machthebbers. Er wordt duidelijkheid geschept over de 69 bastaarden van de graven van Vlaanderen en de 35 bastaarden van de staatshoofden van België. Daarbij zal vooral het verschil in behandeling van de bastaarden onder het “Ancien Régime” en in het onafhankelijk België worden benadrukt.

Jean-Paul De Cloet maakt ook nog een aantal zijsprongen met o.a. twee zeer bekende bastaarden van keizerlijke bloede die niet rechtstreeks kinderen zijn van graven of staatshoofden, maar die er toch nauwe familiebanden mee hebben. Een tweetal beroepen die de meeste mensen niet kennen of waarvan ze de oorsprong niet kennen komen ook aan bod.

Praktisch

Wanneer: dinsdag 25 februari 2020 om 20 u.

Waar: Stedelijke bibliotheek van Deinze, ingang langs de Markt

Toegang: €2, leden van Familiekunde Deinze gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Door Eddy Lefevre