Werkstress neemt ook toe bij zelfstandige ondernemers

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

Net als bij de werknemers is ook het aandeel ondernemers met werkstressklachten bij de 140.000 Vlaamse zelfstandigen sinds 2013 gevoelig gestegen, van 33 procent naar 37 procent. Dat blijkt uit de resultaten van de driejaarlijkse grote peiling van de SERV, de koepel van Vlaamse sociale partners.

Werkstress vormt duidelijk het belangrijkste werkbaarheidsknelpunt voor zelfstandige ondernemers. Drie op de tien zelfstandige ondernemers hebben het daarnaast moeilijk om werk en privé in evenwicht te houden. De vooruitgang die hiervoor in 2013 geboekt werd, blijft behouden. Een op de vijf zelfstandige ondernemers combineert wel een werk-privéconflict met werkstressklachten.

Negen op de tien zelfstandige ondernemers blijken wel gemotiveerd aan het werk te zijn. Slechts een minderheid (10 procent) kampt met motivatieproblemen, maar die groep is wel toegenomen ten opzichte van 2007 (8 procent).

De leermogelijkheden zijn er de voorbije jaren ook op vooruitgegaan. Slechts 3,5 procent van de ondernemers heeft een problematisch leertekort. Beduidend meer zelfstandige ondernemers investeren bovendien in vorming en bijscholing, al hebben in 2018 vier op de tien zelfstandige ondernemers geen bijscholing gevolgd.

Werkbaar werk

Net zoals in 2016 heeft de helft van de zelfstandige ondernemers een werkbare job. Het streefcijfer uit het Pact 2020 (55 procent) van de sociale partners en de Vlaamse regering wordt niet gehaald. Er zijn wel grote verschillen tussen de sectoren: in de intellectuele diensten (makelaars, consultants, ICT) heeft 58 procent van de zelfstandige ondernemers werkbaar werk en wordt het streefcijfer uit het Pact 2020 ruimschoots gehaald. Omgekeerd heeft de sector bouw een veel lagere werkbaarheidsgraad (42 procent).

“Het gaat goed met onze economie. De orderboekjes zijn gevuld maar ondernemers vinden steeds moeilijker mensen om openstaande vacatures in te vullen. Hierdoor moeten ondernemers steeds meer werk op eigen schouders nemen en dat wreekt zich soms”, zegt SERV-voorzitter Danny Van Assche. “Daarom roepen de sociale partners de Vlaamse Regering op om meer mensen en nieuwe doelgroepen te activeren om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.”

Ook voormalig Kamerlid Griet Smaers (CD&V) maande de regering in december 2018 in een resolutie al aan om werk te maken van re-integratietrajecten voor zelfstandigen, gezondheidsbudgetten en de uitwerking van een preventief luik in het sociaal statuut.

Door jvh