Grootschalig onderzoek naar vereenvoudigde belastingaangifte: “Mensen liepen mogelijke belastingvoordelen mis”

Foto: ISOPIX

De federale ombudsman start een grootschalig onderzoek naar de zogenaamde vereenvoudigde belastingaangiftes (VVA) van de FOD Financiën. Vorig jaar kregen 3,2 miljoen belastingplichtigen zo’n belastingbrief toegestuurd, die al door de FOD Financiën is ingevuld.

In principe klopt die aangifte en hoeven mensen niks meer te ondernemen. Maar de voorbije jaren ontving de ombudsman naar eigen zeggen geregeld klachten van mensen die op de al ingevulde brief fouten aantroffen, of ontdekten dat belangrijke gegevens ontbraken. “Op die manier liepen deze mensen mogelijke belastingvoordelen mis”, aldus ombudsman Guido Herman.

De komende maanden wordt onderzocht of de “FOD Financiën voldoende duidelijk en transparant is over deze vooraf ingevulde aanvragen”, aldus Herman. “Welke informatie wordt hiervoor gebruikt? En worden burgers goed geïnformeerd dat ze de informatie nog eens moeten controleren?”

Het is niet de eerste keer dat de vereenvoudigde belastingaangifte voor discussie zorgt. Enkele jaren geleden bleek dat er voor bepaalde categorieën van belastingplichtigen tot 5.000 euro verschil kon zitten tussen een door de FOD Financiën ingevulde belastingbrief en een zelf ingevulde aangifte.

LEES OOK. Financiën moet 18.000 belastingbrieven corrigeren

Door wer
AANGERADEN