Fietsongevallen bij tieners gebeuren het meest op rustige wegen

Bron © BELGA

Archiefbeeld Foto: Chris Nelis

Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel heeft uitgewezen dat twee derde van de ongevallen met jonge fietsers plaatsvindt op rustige wegen waar een fietspad ontbreekt. Toch zijn het die wegen die fietsende tieners kiezen, net doordat het er verkeersluw is.

In het kader van het doctoraatsonderzoek dat Jef Vanparijs uitvoerde aan de Vrije Universiteit Brussel werden 1.345 Vlaamse schoolgaande tieners tussen 15 en 18 jaar gevraagd om een reisdagboek bij te houden. Hieruit blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de Vlaamse jongeren minstens 1 keer per week met de fiets naar school gaat en een kwart (27 procent) neemt dagelijks de fiets. Hoe korter de afstand en hoe rustiger de wegen waarlangs ze moeten rijden, hoe meer ze de fiets nemen.

Het onderzoek toont evenwel dat net die rustige wegen het gevaarlijkst zijn. Twee derde (67 procent) van de fietsongevallen waar tieners bij betrokken zijn, gebeuren namelijk op die verkeersluwe routes. Bij deze ongelukken ligt in 79 procent van de gevallen een menselijke fout, zoals afleiding of overtreding van de regels, aan de basis. En 21 procent van de ongevallen worden direct veroorzaakt door de infrastructuur.

“De rustige wegen zijn niet veiliger, omdat er bij dergelijke wegen vaak geen apart fietspad is. Drukke straten verkeersveiliger maken door de toegelaten snelheid te verlagen tot bijvoorbeeld 30 km per uur en op alle types wegen voldoende fietsinfrastructuur voorzien, is dus de boodschap om fietsen veiliger te maken en meer mensen aan het fietsen te krijgen”, licht Vanparijs toe.