Het gemeentebestuur van Zulte werft aan

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - Het gemeentebestuur van Zulte is op zoek naar een diensthoofd 'Infrastructuur en wonen' en een deskundige 'Duurzaamheid en patrimonium'. Er wordt voor beide functies een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, die nog eens kan verlengd worden met twee jaar.

Diensthoofd infrastructuur en wonen A1a-A3a

Dit is een vacature voor een medewerker (m/v) in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Zijn functie bestaat er in leiding te geven aan de dienst infrastructuur en wonen van de gemeente. Hij zal projecten beheren inzake zuivering en wegenis, is het centraal aanspreekpunt voor interne en externe actoren en zorgt voor de optimalisatie van procedures en processen. De kandidaat beschikt over een masterdiploma ingenieur industriële wetenschappen een rijbewijs B en heeft minstens vijf jaar praktijkervaring.

Deskundige duurzaamheid en patrimonium B1-B3

Dit is een vacature voor een medewerker (m/v) in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur. Hij zal meewerken aan een strategisch duurzaamheidsbeleid, duurzaamheidsprojecten opzetten en uitvoeren en het patrimonium van de gemeente en het sociaal huis duurzaam in stand houden. De kandidaat is in het bezit van een bachelordiploma en een rijbewijs B.

Geïnteresseerden in één van beide functies kunnen een infobundel verkrijgen bij de personeelsdienst via tel. 09 243 14 67 of personeel@zulte.be. Stuur jouw sollicitatiebrief met cv, een kopie van rijbewijs en diploma en uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 6 maart 2020, aangetekend naar College burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte. Je kan alles ook persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis.

Door Eddy Lefevre
AANGERADEN
Meest recent