Goed nieuws over corona: luchtvervuiling in China drastisch gedaald volgens foto’s Nasa

Voor en na: corona zuivert de Chinese lucht Foto: Nasa

Opvallende satellietbeelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De luchtvervuiling in China is blijkbaar drastisch gedaald.

De reden? De economie in China groeit omwille van de uitbraak van het coronavirus trager dan verwacht. De Chinese overheid heeft uit voorzorg een strikte avondklok en quarantainebeleid ingevoerd om de verspreiding tegen te gaan. En dat betekent dat er minder wagens op straat zijn, en dus minder uitstoot.

Daarnaast is een deel van de Chinese fabrieken stilgelegd. Volgens de NASA en het European Space Agency (ESA) hebben die maatregelen de afgelopen acht weken bijgedragen aan een daling van het stikstofdioxidegehalte NO2. Dat is een stof die vrijkomt in de lucht bij verbrandingsprocessen door industrie en gemotoriseerde voertuigen.

Helden van corona
Slachtoffers van corona