Zo lang duurt het om je te laten testen op coronavirus

Foto: Dirk Vertommen

Wie ziek is en zich op het coronavirus wil laten testen, “kan daarvoor op elke spoedgevallendienst terecht”, beklemtoont de FOD Volksgezondheid. Niettegenstaande de soms grote toestroom van patiënten én stalen kent u enkele uren later al het verdict.

Welke ziekenhuizen kunnen patiënten op het coronavirus testen?

“Eerste aanspreekpunt blijft je huisarts. Maar in principe kunnen mensen op elke spoedgevallendienst van een lokaal ziekenhuis terecht”, zegt de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. “Zij zijn uitgerust met het nodige materiaal om bij patiënten stalen af te nemen.”

Duurt dat lang, zo’n staalname?

“Twintig ietwat onaangename seconden”, vat viroloog Marc Van Ranst de procedure samen. Daarbij wordt een wattenstaafje in één van de neusholtes ingebracht. Dat staal wordt vervolgens opgestuurd naar het lab van viroloog Marc Van Ranst aan de KU Leuven, dat voor ons land als referentielabo is aangeduid.

Video: Serge Minten

Wanneer valt vervolgens het verdict?

“Het transport van het staal naar Leuven niet meegerekend, kent u 4 à 5 uur later de uitslag.” Is die negatief, dan stopt de procedure. Wijst de analyse uit dat u waarschijnlijk met corona bent besmet, volgt een tweede definitieve test, die opnieuw zo’n 4 à 5 uur in beslag neemt.

En in tussentijd?

“Dat hangt wat van geval tot geval af”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Mensen die zich nog goed voelen, kunnen – nadat ze een staal hebben afgestaan – thuis op het resultaat wachten. We vragen deze mensen wel om thuis de nodige quarantainemaatregelen te nemen en zich af te zonderen van andere mensen in afwachting van het verdict. Bij mensen die toch al wat zieker zijn, is het misschien eerder aangewezen dat ze even in het ziekenhuis blijven tot de uitslag beschikbaar is.”

Gaan alle stalen naar de KU Leuven?

Het merendeel wel. “Wij hebben als referentielab de capaciteit om dagelijks honderden stalen te testen, en kunnen dit desnoods optrekken tot zelfs enkele duizenden”, aldus Van Ranst, die beklemtoont dat er op dit moment geen sprake is van langere wachttijden. Daarnaast zijn een aantal ziekenhuizen bij machte om zelf stalen te testen op corona: het gaat om het UZ Gent, het UZA, het UZ Leuven, het Sint-Jan-ziekenhuis in Brugge en het AZ Aalst. Blijkt uit hun controle dat u geen corona hebt, dan bent u 100 procent zeker corona-vrij. Is de test positief, volgt een bijkomende controle door het referentielab van de KU Leuven.

Wordt er de komende dagen nog zo’n toeloop verwacht?

Sommige ziekenhuizen kregen al veel meer patiënten over de vloer die op corona wilden worden getest. “We hadden dit verwacht, gelet op het einde van de krokusvakantie, wanneer veel mensen op reis zijn geweest”, aldus de FOD Volksgezondheid. Van Ranst: “Maar we vermoeden dat het aantal mensen dat getest wil worden de komende dagen en weken weer zal dalen. Veel mensen die vandaag ongerust zijn, hebben de gewone seizoensgriep. Over 2 à 3 weken is die griep over zijn hoogtepunt heen. Dat maakt dat er minder mensen ziek zijn en vervolgens vrezen dat ze met corona zijn besmet.”

Wat moet dat niet kosten, al die testen?

“Dat valt allemaal erg mee”, zegt Van Ranst. “Reken voor zo’n labtest op ongeveer 20 euro. ”

 

bekijk ook

 

Wat is het coronavirus?

Video: Het Nieuwsblad

Helpt een mondmasker tegen het coronavirus?

Video: Het Nieuwsblad

“Worstcasescenario voor België: 850.000 besmettingen en 50.000 coronadoden. We moeten er alles aan doen om het virus in te dijken”

Door Werner Rommers