Te veel reclame in “Dagelijkse Kost” en VTM Kids Jr

Bron © BELGA

Foto: © VRT Jokko

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft een boete opgelegd aan “Dagelijkse Kost” (Eén) en de kinderzender VTM Kids Jr. De VRT kreeg de boete wegens een inbreuk om de regelgeving rond productplaatsing. De zender van DPG Media kreeg de boete wegens het uitzenden van te veel reclame. Dat meldt de VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, woensdagmiddag.

Overeenkomstig het Mediadecreet mogen omroeporganisaties programma’s uitzenden die productplaatsing bevatten, mits het in acht nemen van enkele voorwaarden. Zo mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen. Uit de beelden en het onderzoek van de VRM blijkt dat in een uitzending van “Dagelijkse Kost” productplaatsing voor Pur Natur (een merk voor yoghurt, melk, boter, room en ijs) aanwezig is, waarbij de opstelling van de producten en de duurtijd waarin die in beeld komen, van dien aard zijn dat de VRT volgens de VRM de limieten overschrijdt van de aandacht die in het geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed.

In de aflevering is er volgens de VRM sprake van een “prominente aanwezigheid” van de producten, waarbij het logo gedurende twee minuten van het veertien minuten durende programma heel duidelijk zichtbaar en centraal in beeld wordt gebracht. Hierdoor is er volgens de regulator sprake van overmatige aandacht.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het programma in prime time werd uitgezonden en een groot aantal kijkers heeft bereikt. Bovendien kan de regulator niet voorbijgaan aan het feit dat openbare omroep reeds eerder voor een gelijkaardige inbreuk in hetzelfde programma werd gesanctioneerd. De VRM besluit een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.

De VRM controleerde op 1 december de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder VTM KIDS JR. Tussen 10 en 11 uur wordt voor 16 minuten en 10 seconden aan televisiereclame uitgezonden. Het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 procent mag bedragen (12 minuten). Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat VTM KIDS JR tijdens de onderzochte periode de maximale duurtijd voor televisiereclame- en telewinkelspots heeft overschreden.

Bij het bepalen van de sanctie hield de regulator enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk die werd begaan op een kinderzender tijdens de sinterklaasperiode en anderzijds met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma. De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.

VTM Kids Jr is de voormalige zender voor peuters en kleuters van DPG Media. In januari 2020 maakte de mediagroep bekend dat de zender op 2 maart samengevoegd zou worden met VTM Kids.

AANGERADEN