Fotoreportage Catherine Lamont

FOTO. Tresafric 2020, Trees van Hove over haar project in Senegal

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

© Catherine Lamont

1 / 42

Schepen Trees Van Hove, bevoegd voor lokaal mondiaal beleid, bedankte maandagnamiddag de dames van LDC Bosrank met de avant-première van haar voordracht ‘Tresafriq 2020’ over haar project in Senegal. De brei- en naaimoekes stelden bij deze gelegenheid hun werk tentoon. Op woensdagavond 11 maart heeft de eigenlijke presentatie plaats in Souplex.

Eddy Lefevre

Reeds 20 jaar brengt Trees haar vakantieperiodes door in Senegal. Daar biedt ze als vroedvrouw hulp aan de bevolking en helpt ze de moeder- en kindersterfte terug te dringen.

Trees Van Hove: ‘Sinds 2002 werk ik in Gezondheidsposten in M’Bour in Senegal, een druk bevolkte vissersstad op 80 km van Dakar. Aanvankelijk gebeurde dat met studenten Vroedkunde vanuit Vives Kortrijk, maar ondertussen ga ik daar mee door op vrijwillige basis met collega’s vroedvrouwen en met mijn echtgenoot Luc, die huisarts is. Ondertussen is het project een mooi voorbeeld geworden van hoe Mondiaal Beleid kan uitgedragen en gedragen worden, ook door onze lokale bevolking van Deinze Het Land van Nevele. Dit is nu net wat ik wilde benadrukken met deze bijeenkomst.’

‘Omdat er zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn, geef ik de voorstelling om de brei- en naaimoekes van De Bosrank te bedanken en in de kijker te plaatsen. Meteen doe ik ook een oproep om bijvoorbeeld stofjes en breiwol in te zamelen,’ besluit Trees.

Tresafric 2020 in Huis van het Kind

Vrouw & Maatschappij Deinze-Nevele nodigt schepen Trees Van Hove uit op woensdag 11 maart in Souplex in Deinze. Zij brengt er haar voordracht ‘Tresafric 2020’, waarvan de dames van De Bosrank de avant-première mochten meemaken. Nadien is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen en een afsluitend drankje.

Praktisch

Wanneer: woensdag 11 maart 2020, ontvangst vanaf 19 u. Start praatcafé om 19.30 u.

Waar: Souplex, Bisschopstraat 6, Deinze.

Toegang: gratis. Wel graag inschrijven via delphine.vmdeinze@gmail.com of trees@deinze.be.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten