Zonder milieueffectenrapport moeten Doel 1 en Doel 2 in 2023 dicht

Bron © BELGA

Archiefbeeld Foto: Peter Hilz

Beveren-Waas / Doel -

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot 2025 verlengt. Volgens het Hof had er een milieueffectenrapport en inspraakprocedure georganiseerd moeten worden. De regering krijgt tot 2023 om alsnog zo’n milieueffectenrapport op te stellen en een inspraakprocedure te organiseren en een nieuwe wet te laten stemmen.

De twee kerncentrales hadden eerst in 2015 dicht gemoeten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlening regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze kloegen aan dat verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure.

De milieuorganisaties krijgen nu gelijk. Het arrest is echter niet onverwacht. Om over de zaak te kunnen oordelen, ging het Grondwettelijk Hof te rade bij het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde vorige zomer dat er wel degelijk een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het EU-Hof liet wel de deur open voor een oplossing: het Grondwettelijk Hof zou de levensduurverlenging tijdelijk kunnen handhaven als door de sluiting het “reële en ernstige risico” bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken en als er onvoldoende elektriciteit uit het buitenland kan worden ingevoerd om de sluiting op te vangen.

Volgens het Grondwettelijk Hof is aan die voorwaarden voldaan. De centrales mogen dus open blijven om regering en parlement de tijd te geven om de situatie recht te zetten. Uiterlijk op 31 december 2022 moet er een nieuwe wet zijn en daaraan vooraf moet er een milieueffectenraport, inspraak van het publiek en grensoverschrijdende raadpleging hebben plaatsgevonden.

Door jvh
AANGERADEN