Vrouwelijke advocates protesteren tegen seksisme binnen justitie

Bron © BELGA

Een dertigtal advocates hebben maandagvoormiddag een protestactie gehouden naar aanleiding van de internationale vrouwendag. Op de trappen van het Brusselse justitiepaleis brachten ze “Un violador en tu camino”, een Chileens feministisch performance-stuk dat protesteert tegen geweld tegen vrouwen.

“Als advocates worden wij niet alleen geconfronteerd met het onrecht dat onze vrouwelijke cliënten moeten ondergaan, maar ook met het seksisme en machisme binnen ons beroep en binnen de balie”, zegt meester Mieke Van den Broeck.

“We staan hier voor het justitiepaleis omdat we als advocates vaak geconfronteerd worden met vrouwelijke slachtoffers die we moeten teleurstellen omdat in dit paleis niets of te weinig gebeurt voor hen”, zegt meester Van den Broeck. “Klachten voor verkrachting of intrafamiliaal geweld worden niet genoteerd of worden geseponeerd, onderzoeken vinden niet of niet grondig genoeg plaats. Alleenstaande moeders krijgen geen recht op OCMW-steun omdat ze niet genoeg ter beschikking zijn voor de arbeidsmarkt. Vrouwelijke vreemdelingen worden teruggestuurd naar het land dat zij ontvlucht waren om een gedwongen huwelijk of besnijdenis te vermijden, na onderworpen te zijn aan seksuele uitbuiting op de reisweg.”

Daarnaast worden vrouwelijke advocates in hun eigen beroep ook geconfronteerd met seksisme, aldus de actievoersters: “Dat hebben we deze week nog in de pers gezien en gelezen. Jonge stagiaires worden seksueel geïntimideerd of lastiggevallen, vrouwelijke advocates krijgen seksueel getinte opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Uit onderzoek blijkt ook dat vrouwelijke advocates gemiddeld de helft minder verdienen dan hun mannelijke collega’s en dat ze na vijf jaar massaal de balie verlaten omdat het onmogelijk wordt advocatuur en gezinsleven te combineren, en omdat zij na vele jaren zien dat hun carrière op obstakels stuit. De meerderheid van de studenten en de jongste rechtspractici zijn immers vrouwen maar in de hogere functies blijven zij in de minderheid, in alle onderdelen van de juridische praktijk. De cijfers tonen ook hier een duidelijk ‘glazen plafond’.”

AANGERADEN