Stad voorziet extra begeleiding van ouders met drugsverslaving

Antwerpen investeert in extra begeleiding van mensen met een drugverslaving. Foto: WDK

Antwerpen -

Antwerpen trekt het aantal begeleidingen van mensen die kampen met een drugsproblematiek op. Het gaat zowel om individuele trajecten als de begeleiding van gezinnen met drugsverslaafde ouders.

Het Adviespunt Verslaving tracht sinds de oprichting in 2018 de drempel naar de verslavingszorg te verlagen en het taboe hierover weg te werken. Mensen worden hier toegeleid naar de meest geschikte vorm van hulpverlening. De consultaties zijn gratis. Bovenop de huidige trajecten komen daar nu tachtig extra begeleidingen bij per jaar.

“De helft van de mensen die ze over de vloer krijgen, heeft nog nooit de stap naar hulpverlening gezet”, zegt Tom Meeuws (sp.a), schepen van Sociale Zaken. “Dit betekent dat ze in een veel vroeger stadium kunnen ingrijpen waarbij hulpverlening ook minder ingrijpend en dus effectiever kan zijn.”

Zorg voor naaste omgeving

De begeleiding wordt verzorgd voor Free Clinic, CGG Vagga, Dagcentrum De Sleutel en Adic. Ze besteden ook aandacht aan de onmiddellijke omgeving van mensen met een verslavingsproblematiek.

“De zorg voor de naaste omgeving is cruciaal omdat zij vaak slachtoffer zijn van het hele verslavingsprobleem. Daarnaast kan een sterkere omgeving ondersteunend zijn voor de persoon met een verslaving.”

Het project Goia van Free Clinic krijgt ook extra middelen. Dit project richt zich naar ouderschapsondersteuning voor gezinnen met een drugproblematiek.

“De focus ligt op de ontplooiingskansen van de kinderen om zo te voorkomen dat zij ernstige problemen ontwikkelen. Daarnaast proberen we vooral het netwerk rond het gezin te activeren, zowel ondersteunende diensten als mantelzorgers. Met de extra toelage kan Free Clinic tot 35 gezinnen per jaar intensief begeleiden”, zegt Meeuws.

Door Sacha Van Wiele
AANGERADEN