Nieuw rapport stelt: “Arbeidsmarktparticipatie van mensen van vreemde origine verbetert, maar blijft achter”

Bron © BELGA

Themabeeld

Meer mensen van vreemde origine vinden vandaag een job (3,6 procentpunten meer in 2016 dan in 2008), maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds een pak minder kans op werk hebben dan hun landgenoten van Belgische origine.

Aan dit tempo duurt het nog decennia voor beide groepen evenveel kansen hebben op een job, zo concludeert gelijkekansencentrum Unia uit een rapport van de nieuwe Socio-economische Monitoring, dat het samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de twee jaar publiceert.

Meer nieuwkomers

Door structurele discriminatie blijft onze arbeidsmarkt volgens Unia vierkant draaien voor werkzoekenden van vreemde origine. “Zo ziet Unia dat maar 46,5 procent mensen van Maghrebijnse origine een job heeft, tegenover 73,7 procent van de personen van Belgische origine”, zegt Unia-directeur Els Keytsman. “Mensen uit het Nabije/Midden Oosten komen er nog slechter vanaf met 33,6 procent.” Voor die laatste groep kan dat evenwel voor een groot stuk verklaard worden omdat ze meer nieuwkomers tellen die hun plaats op de arbeidsmarkt nog zoeken.

Hetzelfde diploma, minder kansen

Mensen van vreemde origine met een diploma genieten volgens Keytsman niet of veel minder van het effect dat een diploma kan hebben. “Een hoog gediplomeerde kandidaat met een vreemde origine heeft nog altijd relatief minder kansen op werk dan een kandidaat van Belgische origine met hetzelfde diploma. (...) Dat zelfs een diploma weinig verschil maakt, blijft zorgwekkend.”

Drie keer langer zoeken naar job

Uit de analyse van de data blijkt dat jongeren van Belgische origine ongeveer binnen 3 maanden een eerste job vinden. Jongeren met Maghrebijnse roots doen er drie keer zo lang over. Jongeren vanuit het Nabije/Midden Oosten doen er soms wel meer dan een jaar over. “Zo wordt de kloof al van aan de start gemaakt”, aldus Unia.

Alle betrokken ministers moeten volgens het gelijkekansencentrum daarom de koppen bij elkaar steken om de jobkansen van mensen van vreemde origine te verhogen. Werkgevers moeten gemakkelijker een tijdelijk aanwervingsbeleid kunnen voeren gericht op die groep. Vandaag kijken ze op tegen de administratieve last en onduidelijkheid die dat met zich meebrengt, klinkt het bij Unia.

AANGERADEN
Meest recent