Coronavirus verknalt start jubileumtournee van prestigieus Collegium Vocale Gent

Gent - Het coronavirus bijt een flinke hap uit de verjaardagstaart van het prestigieuze Collegium Vocale Gent van dirigent ridder Philippe Herreweghe. De grote Europese tournee met 6 uitvoeringen van de Johannespassie en 14 van de Mattheuspassie langs de beste concertzalen in Europa is noodgedwongen afgelast. Wat de kers op de verjaardagstaart van 50 jaar Collegium Vocale Gent had moeten zijn dreigt er nu voor te zorgen dat het Collegium Vocale Gent 920.000 euro inkomsten misloopt. Collegium Vocale Gent rekent alvast op een minimumverlies van 195.000 euro aan rechtstreekse kosten. Dirigent en muzikanten blijven strijdvaardig en willen hun publiek niet in de kou laten staan. De algemene repetitie die vrijdag in het Concertgebouw in Brugge werd gehouden is gefilmd en kan integraal online bekeken worden.

"Het is echt wel een verjaardagsjaar in mineur" aldus Sophie Cocquyt van Collegium Vocale: "Hoe groot het verlies precies zal zijn kunnen we nog niet precies berekenen. We kunnen wel onze kosten berekenen. Voor de zes voorziene concerten van de Johannespassie gaat het over 43 muzikanten en 6 stafleden die voor die 6 concerten, repetities en reisdag inbegrepen 11 volle dagen aan de slag zouden zijn. Voor de Mattheuspassie waren 14 concerten geboekt, maar daar zitten we met een team van 90 muzikanten en komen we aan 20,5 werkdagen. Op basis van die cijfers schatten we de gemiste inkomsten op meer dan een miljoen euro. Er is sowieso al een verlies van 195.000 euro aan reeds uitgegeven kosten. Verder is nog veel onzekerheid: komt er een steunfonds voor freelance musici zoals in Nederland en Duitsland? Wat met de organisatoren die zelf ook geen inkomsten zullen hebben en die freelance artiesten dus ook niet kunnen betalen? Wat krijgen we zelf terug van voorschotten die we al deden voor vliegtuigen, hotels, repetitiezalen? Haken de sponsors af nu ze geen return krijgen? Het is allemaal nog afwachten."

Dirigent en musici willen publiek niet teleurstellen

“Wij zijn musici en wij willen spelen. De musici en ikzelf stonden er op dat het publiek toch het resultaat van onze repetities zou kunnen horen. Toen we vernamen dat de concerten niet zouden kunnen doorgaan hebben we besloten om de laatste repetitie die we vrijdag in het Concertgebouw Brugge speelden integraal op te nemen, zodat liefhebbers het concert toch kunnen beleven op scherm. Op die manier konden wij ook onder elkaar mooi afsluiten en de muziek toch doorgeven aan het publiek", aldus dirigent Philippe Herreweghe.

"De ensembleleden zitten inderdaad allemaal tot aan Pasen zonder werk en hebben dan ook geen inkomsten want zij werken op freelance basis. Onze grootste zorg gaat dan ook naar hen uit. En naar ons publiek. De concerten uitstellen kan om twee redenen niet: onze agenda zit al vol tot in 2021, en je kan bovendien geen passieconcerten spelen rond Kerstmis. Dat de musici toch nog de inspanningen willen doen voor een generale repetitie van een tournee die nooit zal uitgevoerd worden, daar kan ik alleen maar groot respect voor opbrengen. Het is bijna surrealistisch", aldus Sophie Cocquyt.

Steun

Collegium Vocale stuurde meteen een nieuwsbrief naar alle Vrienden van het Collegium Vocale. Daarin legt de staf van het Collegium de situatie uit. In die brief kregen de Vrienden ook als eerste te lezen dat het concert op de website van het Collegium Vocale te bekijken en te beluisteren valt. Collegium Vocale doet ook een oproep aan de Vrienden van het Collegium Vocale om een eenmalige steunbijdrage te storten. Collegium Vocale garandeert dat het ingezamelde geld integraal evenredig zal verdeeld worden onder de musici., zodat ze toch een billijke vergoeding voor het inkomstenverlies en de vijf dagen repetitie krijgen. Vele kleintjes helpen  uiteraard, maar voor de freelance musici zou een substantiële bijdrage veel zorgen wegnemen", besluit Sophie Cocquyt.

 

Het Collegium Vocale steunen kan via een financiële bijdrage per overschrijving aan vzw Collegium Vocale, Drongenhof 42, 9000 Gent
IBAN BE 08 8939 4405 7013 – BIC VDSP BE91  met vermelding "Passies 2020". Storten kan ook via deze link ticketshop.ticketmatic.com

U kan de Johannespassie van Johan Sebastian Bach door het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe hier integraal bekijken en beluisteren.

 

 


 

Door Rudy Tollenaere
Helden van corona
Slachtoffers van corona