Zeker twee jaar wachten op hogere uitkeringen en ambtenarenweddes

Bron © BELGA

Foto: shutterstock

Het is minstens wachten tot 2022 vooraleer de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opnieuw zullen stijgen. Dat blijkt uit nieuwe inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau.

LEES OOK. We stevenen af op een economische schade van 16 miljard: is de crisis compleet of kunnen we het aan? (+)

De spilindex werd in februari overschreden. Hierdoor stijgen de uitkeringen deze maand met 2 procent, en mogen ook de ambtenaren in april uitkijken naar een indexering van hun wedde met 2 procent.

Maar het zal minstens tot 2022 duren vooraleer de uitkeringen en de weddes opnieuw geïndexeerd zullen worden, zo blijkt uit een nieuwe raming door het Planbureau.

Uit een tussentijdse update van de inflatievooruitzichten blijkt dat het Planbureau uitgaat van een inflatie dit jaar van amper 0,5 procent, en in 2021 van 1,2 procent. Eerder was het Planbureau uitgegaan van een inflatie dit en volgend jaar van respectievelijk 1 en 1,4 procent.

Gevolg: een volgende overschrijding van de spilindex zou niet plaatsvinden in 2020 en 2021. Eerder was uitgegaan van een overschrijding in april 2021. Het is wachten op de overschrijding van die spilindex om de uitkeringen en ambtenarenweddes te indexeren.

Bovendien gaat het om ramingen op basis van vooruitzichten die zijn afgesloten op 11 maart. De coronacrisis heeft de economie na die datum nog flink dooreengeschud. Zo zijn de olieprijzen in elkaar gezakt. De kans is dan ook groot, klinkt het bij het Planbureau, dat de inflatie nog lager zal uitvallen.

Het Planbureau maakte ook nieuwe economische vooruitzichten bekend. Ook die zijn afgesloten op 11 maart en dus eveneens achterhaald. Maar ze geven wel al een richting aan: nog voor de ingrijpende maatregelen die de economie voor een groot stuk stil hebben gelegd, ging het Planbureau uit van een groei van de Belgische economie dit jaar met maar 0,4 procent. In september, voor de coronacrisis, ging het uit van 1,1 procent groei. In juni komt het Planbureau normaal gezien met een definitieve prognose.

AANGERADEN