Vlaamse professor over bestrijding coronacrisis: “Europese Centrale Bank zou elke burger 3.000 euro kunnen geven”

Bron © Knack

Foto: Raymond Lemmens

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 750 miljard euro vrijgemaakt om de Europese Unie uit het economische slop - veroorzaakt door de coronacrisis - te trekken. Herman Matthijs, professor openbare financiën aan de UGent en de VUB, heeft echter een ander idee. “De ECB zou ook elke burger een cheque van 3.000 euro kunnen geven”, zo schrijft hij in een opiniestuk in Knack.

Om de coronacrisis aan te pakken is alle financiële hulp welkom, aldus Matthijs. Volgens de professor is daarbij een centrale rol weggelegd voor de Europese Centrale Bank, de ECB. “Die heeft de laatste jaren, sinds de financiële crisis, al aardig wat aan monetaire financiering gedaan”, aldus de professor. “Daar zijn vooral de banken beter van geworden. De burger heeft weinig aan de nulrente op zijn spaargeld.”

Het opkoopprogramma, waarbij de ECB 750 miljard euro vrijmaakt om de coronacrisis aan te pakken, is volgens Matthijs “achterhaald”. “Er is een innoverender idee”, zegt hij. “De eurozone telt ongeveer 345 miljoen mensen en daarvan zijn er ongeveer 315 miljoen met een nationaliteit van een van de 19 eurolanden. Als al die 315 miljoen mensen, ongeacht hun leeftijd en beroep, van de ECB een cheque van 3.000 euro krijgen, dan kost dat 945 miljard euro. Ofwel iets meer dan het nieuw voorgestelde programma, maar minder dan alle monetaire programma’s van de afgelopen periode.”

Voor iedereen

Iedereen zou in aanmerking komen voor het geld. “We gaan geen discussie voeren wie niet of wie wel in aanmerking komt voor een dergelijke cheque, want die discussie gaat nog langer duren dan de eeuwig arriverende lijst van zware beroepen.”

In het voorstel van Herman Matthijs krijgen de burgers rechtstreeks de cheque van de ECB. “Daarmee gaat de burger dan in zijn of haar land naar een eurozonebank. Dus Belgische onderdanen kunnen met hun cheque terecht bij eurozone banken gevestigd op het Belgisch grondgebied.”

“De bank van uw keuze gaat van deze 3.000 euro eerst de fiscaliteit afhouden en doorstorten naar de schatkist. Stel dat de Belgische regering op deze cheque een eenmalig tarief van 33 procent heft, dan gaat 1.000 euro naar de schatkist. Zo hebben de overheden ook iets aan het systeem, ze zullen het geld kunnen gebruiken.”

In dit voorbeeld blijft er dan nog 2.000 euro per persoon over. “Die is vrij te besteden: meteen consumeren, sparen, schulden aflossen… Een gezin met drie kinderen krijgt dus 15.000 euro bruto, 10.000 euro netto. Dat zou een directe én immense push geven aan de consumptie en de heropleving van de economie. De Amerikaanse president Donald Trump stelt iets gelijkaardigs voor.”

Door mtm
Helden van corona
Slachtoffers van corona