Voorzitter Zultse cultuurraad bezorgd over het lot van cultuurmakers en verenigingen

Patric Jacobs Foto: Pol De Frene

Zulte - Patric Jacobs is de voorzitter van de cultuurraad van Zulte. Hij is heel bezorgd over het lot van de culturele verenigingen tijdens maar vooral na de coronacrisis. Daarom schreef hij in persoonlijke naam onderstaande brief aan de bevoegde autoriteiten.

Waarde cultuurminnaars , beste Zultenaren,

Ook de culturele sector wordt zwaar getroffen

‘We beleven merkwaardige tijden! Het coronavirus heeft ons leven in de greep en dwingt ons tot ongeziene maatregelen. Ons maatschappelijk bestel wordt ondermijnd en onze onderlinge verhoudingen worden zwaar op de proef gesteld.

Ook de culturele sector wordt zwaar getroffen. Ten gevolge van de, overigens terechte, overheidsmaatregelen om de spreiding van het virus in te dijken, wordt de cultuursector midscheeps getroffen. Alle organisatoren werden immers genoodzaakt om hun geplande activiteiten af te lasten, ten minste tot 3 april, maar vermoedelijk tot nog lang daarna. Zij zien daardoor hun cultureel seizoen zwaar bedreigd: verlies aan inkomsten, contractbreuken, verlies aan contact met publiek, enz. En deze situatie vraagt om gepaste antwoorden, zeker in het licht van de recente overheidsbesparingen in de culturele sector.

Alle zorgverstrekkers verdienen nu onze oprechte waardering en welgemeende dank, en onze online aankopen doen we sinds de oproep van Wouter Torfs alleen nog bij Belgische webshops. Maar de actoren in de culturele sector hebben nu eveneens nood aan onze aandacht, want zij hebben gedurende al die jaren voor culturele activiteiten gezorgd die integraal maar ongemerkt deel zijn gaan uitmaken van ons dagelijks leven. En juist nu missen we dit enorm. Nu we noodgedwongen dienen terug te plooien op onszelf, realiseren we ons pas hoe belangrijk de culturele component is geworden in ons dagelijks leven. Geen toneelopvoeringen meer, geen tentoonstellingen, geen concerten, bibliotheken gesloten,  …

Steunmaatregelen voor de vrijwillige cultuursector

De regeringen hebben steunmaatregelen aangekondigd voor de economische sector. Hopelijk zullen de professionele cultuuractoren kunnen genieten van de ondersteunende economisch-financiële overheidsmaatregelen, maar voor de lokale vrijwilligerssector ligt dit toch enigszins anders. Zij hebben zware financiële en persoonlijke inspanningen geleverd om hun activiteiten op de rails te krijgen, maar dreigen nu geconfronteerd te worden met een financiële kater die hun voortbestaan in het gedrang kan brengen en die onze culturele agenda voor het komende seizoen zwaar overhoop kan halen. Vandaar mijn persoonlijke oproep om de lokale culturele sector een bescheiden maar welgemeend hart onder de riem te steken.

Weiger terugbetaling van jouw entreekaartje

Vele organisatoren hebben spontaan aangeboden om de kosten van de toegangskaarten voor hun activiteiten terug te storten aan de inschrijvers, in het volle besef dat nu geen inkomsten meer staan tegenover hun reeds gedane uitgaven. Hoe kunnen we hieraan verhelpen en op deze manier onze appreciatie tonen voor hun waardevol werk? Op persoonlijk vlak kunnen wij een, weliswaar bescheiden, bijdrage leveren aan ons lokaal vrijwilligerswerk door hun aanbod voor het terugstorten van ons toegangsgeld niet te aanvaarden. Dat is voor mij een persoonlijke leidraad.

Wat kan de gemeente doen?

Maar er is meer: ik nodig hierbij de gemeentelijke overheid uit om, samen met de culturele sector, na te denken over de manier waarop de lokale culturele actoren kunnen ondersteund worden door de gemeentelijke overheid om deze benarde periode te overbruggen. Want voor vele culturele actoren zal niet alleen het huidige seizoen ten einde zijn, maar zal ook de voorbereiding van het seizoen 2020-2021 een hele klus worden, in het besef dat nu alle activiteiten tot nader orde zijn opgeschort.

Misschien is dit allemaal niet veel meer dan een druppel op een hete plaat. Maar alle beetjes helpen, en samen komen we hier door. Het is immers ook een uiting van samenhorigheid die onze sociale en culturele verbondenheid kenmerkt . Op deze manier hoop ik dat we samen deze moeilijke periode het hoofd kunnen bieden om samen met vernieuwde energie het nieuwe cultuurseizoen 2020-2021 aan te vatten.’

Met culturele groeten en in mijn persoonlijke naam,

Patric Jacobs, Voorzitter Cultuurraad Zulte

Door Eddy Lefevre
AANGERADEN