UZ Gent en VIB testen werking bestaand geneesmiddel tegen coronavirus

Bron © BELGA

UZ Gent en VIB testen of het geneesmiddel Leukine de longproblemen ten gevolge van het nieuwe coronavirus kan behandelen. Het geneesmiddel is ontworpen door Partner Therapeutics en werd oorspronkelijk goedgekeurd in de VS in 1991. De veiligheid van het middel bij mensen is al uitvoerig getest. De Belgische onderzoekers hopen dat de medicatie ook coronapatiënten kan genezen en krijgen bij hun onderzoek steun van buitenlandse laboratoria.

Een bepaald type longcel, de alveolaire macrofagen, kan enkel optimaal functioneren als er een zogenaamde groeifactor - of GM-CSF (Granulocyt-macrofaag-kolonie-stimulerende factor) - aanwezig is. Die factor speelt een cruciale rol in de verdediging tegen virussen en een goed functionerend immuunsysteem. Leukine is een vorm van GM-CSF verkregen uit gist en helpt bij dieren tegen virale longinfecties.

“Patiënten met COVID-19 die acute ademhalingsproblemen ontwikkelen, hebben niet veel behandelingsopties en een verhoogde kans op overlijden”, zegt hoofdonderzoeker Bart Lambrecht. “Verschillende medische centra in onder meer Duitsland en Italië overwegen mee in de studie te stappen om het effect van Leukine op longfunctie en -herstel te bestuderen.”

Voor de behandeling van acute ademhalingsproblemen als gevolg van COVID-19 zal Leukine gebruikt worden in vernevelde vorm bij patiënten die reeds aan een respirator zijn aangesloten. De vernevelde vorm van Leukine is al bestudeerd in klinische testen bij aandoeningen die de alveolaire macrofagen, de eerder genoemde longcellen, aantasten.

Intraveneuze toedieningen van Leukine is eerder al getest bij verschillende andere ziekten.

AANGERADEN