VN lanceren wereldwijd plan voor humanitaire respons

Bron © BELGA

Foto: katrijn van giel

De Verenigde Naties lanceren woensdag een wereldwijd humanitair responsplan van 2 miljard dollar om in 51 landen in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië het nieuwe coronavirus te bestrijden. Dat is nodig omdat miljoenen mensen in gevaar worden gebracht, indien we nu kwetsbare landen niet helpen en het virus vrij laten circuleren, klinkt het.

De Verenigde Naties roepen alle regeringen op om zich achter de inspanningen in het kader van het responsplan te scharen. Het is evenwel niet de bedoeling dat daarvoor de fondsen voor andere, al bestaande humanitaire oproepen worden aangesproken. Op die manier riskeren we namelijk een omgeving te creëren waarin zaken als cholera, de mazelen en meningitis kunnen gedijen, nog meer kinderen ondervoed raken en extremisten de controle kunnen overnemen, kortom een ideale voedingsbodem voor het coronavirus, aldus de VN.

Het humanitaire responsplan wordt uitgevoerd door VN-agentschappen, maar internationale ngo’s en ngo-consortia zullen een directe rol spelen in de respons. Bedoeling is om te voorzien in medische bevoorrading en essentiële laboratoriumapparatuur om virustests uit te voeren, handenwasstations te installeren in kampen en andere nederzettingen en om informatiecampagnes te lanceren over hoe mensen zichzelf en anderen kunnen beschermen. Daarnaast moet het geld dienen om op verschillende plaatsen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika luchtbruggen en andere hubs in te richten zodat humanitaire hulpverleners en voorraden makkelijker kunnen worden overgebracht naar waar ze echt nodig zijn.

“COVID-19 bedreigt de gehele mensheid - en dus moet de hele mensheid terugvechten. Individuele reacties per land gaan niet volstaan”, verklaarde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Hij benadrukte dat het van groot belang is om de extra kwetsbaren ter hulp te schieten. “Dit is een kwestie van fundamentele menselijke solidariteit. En het is cruciaal om de strijd met het virus aan te gaan.”

Armste landen helpen

VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock wees er op zijn beurt op dat het zowel wreed als onverstandig zou zijn om de armste en meest kwetsbare landen van de wereld nu aan hun lot over te laten. “COVID-19 heeft het leven in sommige van ‘s werelds rijkste landen al op zijn kop gezet. Nu bereikt het plaatsen waar mensen in oorlogszones leven, moeilijk toegang hebben tot proper water en zeep en niet kunnen rekenen op een ziekenhuisbed wanneer ze ernstig ziek worden. (...) Als we het virus in deze gebieden vrij spel geven, brengen we miljoenen in gevaar en zullen hele regio’s in chaos verzinken (...)”, waarschuwde hij.

“Landen die nu de pandemie op eigen grondgebied bestrijden, geven terecht prioriteit aan mensen die in hun eigen gemeenschap leven. Maar de harde waarheid is dat ze zullen falen in de bescherming van hun eigen mensen indien ze nu niet reageren en de armste landen helpen om zichzelf te beschermen”, aldus Lowcock.

AANGERADEN