Wit laken aan Gentse stadhuis: “Steun tonen al wie ons door deze crisis helpt”

Gent -

Het Gentse stadsbestuur heeft donderdagmiddag een wit laken gehangen aan de gevel van het stadhuis. Een manier om dank te betuigen aan iedereen die zijn steentje bijdraagt tijdens de coronacrisis.

“De solidariteit die ontstaat tussen mensen in onze stad is hartverwarmend en verdient onze volle steun. Het stadhuis is als huis van de Gentenaar een symbolische plaats. Net zoals vele individuele Gentenaars willen we als stadsbestuur onze steun tonen voor alle zorgverleners en vrijwilligers die ons door deze crisis helpen.”

Dat zegt schepen van Protocol Mieke Van Hecke (CD&V) nadat het stadsbestuur donderdagmiddag een wit laken aan de gevel van het stadhuis hing. Het doet zo mee aan de actie #mercivanuitmijnkot, waarbij burgers een wit laken uit hun raam hangen en op gezette momenten applaudisseren voor de vele mensen die ons door deze moeilijke periode proberen te helpen.

Erkentelijkheid

Het stadsbestuur roept wie dat nog heeft gedaan op om een wit doek of laken buiten te hangen. “Het is ongelooflijk hoeveel zorgverleners, hulpdiensten, vrijwilligers en vele anderen zich inzetten voor onze stad en samenleving. Dankzij hen kunnen we deze crisis de baas. Het laken aan het stadhuis is een symbool voor onze grote en diepe erkentelijkheid”, zegt burgemeester De Clercq.

Door Sander Luyten
Helden van corona
Slachtoffers van corona