Kamer geeft goedkeuring: regering-Wilmès II krijgt volmachten tot eind juni

Premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de Kamerzitting vandaag. Foto: Photo News

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor volmachten aan de regering-Wilmès II. Met die volmachten kan de regering sneller maatregelen nemen om de coronacrisis aan te pakken, zonder telkens goedkeuring aan het parlement te vragen. Na advies van de Raad van State is de termijn wel verminderd van zes naar drie maanden, tot vlak voor de zomer.

De oorspronkelijke bedoeling was dat de regering gedurende zes maanden volmachten zou krijgen: een periode van drie maanden, verlengbaar met nog eens drie maanden. Maar dat is nu verminderd naar louter één termijn van drie maanden. Dat had de Raad van State geadviseerd, en het parlement is daarin gevolgd. In theorie kan zo’n verlenging wel nog, maar niet langer automatisch. Het parlement moet dan een nieuw wetsvoorstel indienen en stemmen.

Ook de andere punten van kritiek van de Raad van State zijn in de wet aangepast. Dat ging vooral over de formulering van sommige onderdelen, die te vaag was. De uiteindelijke tekst is goedgekeurd door alle partijen, behalve Vlaams Belang en PVDA. Die twee partijen waren niet betrokken bij de voorafgaande onderhandelingen over de volmachten.

Vooral N-VA had erop aangedrongen om de tekst aan te passen aan de hand van het advies van de Raad van State. In de commissie Binnenlandse Zaken, die het wetsvoorstel deze voormiddag moest voorbereiden, hebben de partijen daarover ook snel overeenstemming gevonden. Enkel Vlaams Belang en PVDA hadden fundamentele kritiek. De uiterst-linkse PVDA ziet in deze volmachten een liberale, “anti-sociale” agenda, een poging van de regering om structurele maatregelen te nemen die de bedrijven ten goede komen, in het nadeel van de werknemers.

“Ondemocratisch”

Vlaams Belang van haar kant hekelde het ondemocratische karakter van de volmachten, vooral dan de zogenaamde Superkern. Dat is de wekelijkse vergadering op zaterdagochtend tussen premier Wilmès, de vicepremiers en de tien partijvoorzitters (behalve bij N-VA, met fractieleider Peter De Roover), bedoeld om de volmachten op te volgen. Eerder had ook grondwetsspecialist Hendrik Vuye (universiteit van Namen) dat “ondemocratisch en niet transparant” genoemd. Hij noemde dat de “junta van de partijvoorzitters”, een verwijzing naar eind jaren zeventig, toen de partijvoorzitters het communautaire Egmontpact hadden onderhandeld, los van de regering.

Ook aan deze kritiek komt het parlement voor een stuk tegemoet. In de Kamer komt er vanaf volgende week een bijzondere commissie samen waarin parlementsleden toezicht kunnen houden op de uitvoering van de volmachten. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zal die commissie leiden. Parallel blijft de Superkern wel nog steeds bestaan.

Door Pieter Lesaffer
Helden van corona
Slachtoffers van corona
Meest recent