Dit verandert op 1 april: gratis anticonceptie, hogere banktarieven, sommige kinesisten duurder

Bron © BELGA

April staat voor de deur en de nieuwe maand brengt een al veranderingen met zich mee. Een overzicht.

Anticonceptie gratis voor vrouwen tot 25 jaar

Anticonceptiemiddelen worden – mits doktersvoorschrift – gratis voor vrouwen tot 25 jaar. De morning-afterpil wordt volledig gratis, ongeacht de leeftijd. Het gaat om een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarvan het Koninklijk Besluit midden februari werd goedgekeurd.

De maatregel maakt deel uit van het budget van de gezondheidszorg voor 2020, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd. De maximumleeftijd voor de tegemoetkoming ‘contraceptie bij jongeren’ wordt opgetrokken van 20 naar 24 jaar, en de leeftijdsgrens voor de tegemoetkoming van de morning-afterpil van 21 jaar, wordt geschrapt.

De regering maakt 6,9 miljoen euro per jaar vrij voor de maatregelen.

Hoger remgeld bij niet-geconventioneerde kinesitherapeuten

Begin deze maand was 84,5 procent van de kinesitherapeuten toegetreden tot de laatste overeenkomst tussen de beroepsgroep en het Riziv die sinds begin dit jaar van kracht is. Dat meldt het Riziv.

Een van de gevolgen daarvan is dat de terugbetaling voor geneeskundige verzorging van alle verstrekkingen door niet-toegetreden kinesitherapeuten vanaf 1 april met een kwart verminderd wordt. Dat betekent dus dat de eigen bijdrage van de patiënt, het remgeld, hoger zal liggen. Patiënten zullen bij die kinesitherapeuten mogelijk ook toeslagen moeten betalen op de tarieven die de kinesisten kunnen aanrekenen. Het hoger remgeld geldt niet voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De verhoging van het remgeld geldt tot het einde van de overeenkomst, dus tot eind 2021.

Lagere retributie in pleziervaartsector

De tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten voor plezierboten gaan op 1 april omlaag. De prijsdalingen zijn een gevolg van een reeks administratieve vereenvoudigingen en van de bijkomende digitalisering. Het kabinet van minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) wijst er wel op dat, “gelet op de huidige situatie om alles ondertekend en gepubliceerd te krijgen dit met enkele dagen vertraging kan ingaan”.

Na de nieuwe wet op de pleziervaart, die intussen twee jaar oud is, kwam er ook een unieke registratiebrief. Die kwam in de plaats van de vlaggenbrieven op zee en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren. Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, kunnen extra kosten worden bespaard.

Bovendien zal het aantal aanvragen verminderen. De nieuwe wet schrijft immers een band met België voor om een pleziervaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven. Dat zal het aantal buitenlandse – “vaak dubieuze” – aanvragen doen dalen, net als de werklast, verwacht De Backer.

Vanaf 1 april zal de retributie voor vaartuigen van de kleinzeilerij dalen naar 30 euro. Die voor de overige vaartuigen zal 50 euro bedragen. Voordien was dat nog 150 euro. De handelaars in pleziervaartuigen kunnen vanaf maart handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs bedraagt 150 euro per plaat en 75 euro per verlenging.

UPDATE. Belfius en BNP Paribas Fortis stellen optrekken tarieven uit

Door de coro­nacrisis stellen BNP Paribas Fortis en Belfius de eerder aangekondigde tariefverhogingen die normaal op 1 april zouden ingaan, uit tot 1 juli. “Het lijkt ons niet het geschikte moment”, klinkt het. BNP Paribas Fortis plande een tarief­verhoging voor particulieren van verscheidene manuele verrichtingen in het kantoor: de kostprijs voor geldopnames en papieren overschrijvingen zou stijgen naar 2 euro, en overschrijvingen ­laten uitvoeren door de bank­bediende zou 6 euro extra kosten.

Ook overheidsbank Belfius stelt de geplande verhogingen uit tot 1 juli. Zo zou het tarief voor manuele overschrijvingen stijgen van 1,5 naar 2 euro en de portkost voor rekeninguittreksels van 1,7 naar 2 euro.

Door adb
AANGERADEN
Meest recent