Binnenlandse Zaken maakt werk van drie manieren om wie zich niet aan coronaregels houdt, te bestraffen

Foto: Raymond Lemmens

Wie zich niet aan de coronaregels houdt, kon tot voor kort enkel via een proces-verbaal bestraft worden. Daar komt volgende week verandering in. De Nationale Veiligheidsraad stemde in met een voorstel om voortaan ook via onmiddellijke inningen en GAS-boetes overlast aan te pakken.

Het was de voorbije dagen al langer een doorn in het oog van de lokale besturen en politiekorpsen: wie de lockdownregels overtrad, kon enkel met een proces-verbaal bestraft worden. Alleen was er bij de lokale politie enige terughoudendheid om die uit te schrijven om de juridische molen niet al te zeer te belasten. In de praktijk gingen minderjarigen op die manier steevast vrijuit.

Het inspireerde N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever vrijdagmorgen opnieuw tot een pleidooi om GAS-boetes te kunnen uitschrijven. “De invoering van GAS voor de handhaving van het samenscholingsverbod is dringend nodig”, klonk het. “Alle lokale politiezones zijn vragende partij. Enkel met GAS kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden. Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten.”

De Wever en alle andere burgemeesters worden nu op hun wenken bediend, want de Nationale Veiligheidsraad zette het licht op groen voor twee alternatieve vormen van bestraffing. Een eerste is een administratieve sanctie, volgens het systeem van een GAS-boete. Het systeem is niet helemaal hetzelfde: de afhandeling gebeurt ook administratief, maar het is enkel het voorrecht van een agent – en dus niet zomaar een ambtenaar – om zulke sancties uit te schrijven. Dit systeem moet de agenten de mogelijkheid geven straks ook minderjarigen te bestraffen.

Een tweede nieuwe manier van bestraffen is het systeem van onmiddellijke inningen, waarbij agenten een vaststelling doen en de overtreder meteen vragen te betalen. Bij verkeersboetes wordt dat systeem nu al toepast, straks dus ook voor wie bijvoorbeeld een samenscholingsverbod overtreedt.

“Er ligt een koninklijk besluit klaar dat de twee nieuwe systemen mogelijk maakt”, klinkt het bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Zodra die KB’s de administratieve mallemolen doorlopen hebben, zijn bestraffingen op die manier mogelijk. Het kabinet verwacht dat het nog in de loop van de volgende week het geval is.

bekijk ook

Hoelang blijf je besmet met het coronavirus?

Video: Het Nieuwsblad

Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich

Video: Het Nieuwsblad

Hoe het coronavirus onze cellen kaapt

Video: Het Nieuwsblad

Door Matthias Vanderaspoilden
AANGERADEN