Eerste volmachtsbesluiten Justitie verlengen verjaringstermijnen strafzaken

Bron © BELGA

Themabeeld

De federale regering heeft een eerste pakket van drie volmachtsbesluiten van vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) besproken. De besluiten zijn bedoeld om de continuïteit van de rechtsbedeling te garanderen en ze zorgen onder meer voor een verlenging van de verjaringstermijnen van strafzaken met enkele weken.

In het kader van de coronacrisis kreeg de federale regering bijzondere machten toegekend, die haar moeten toelaten kort op de bal te spelen. Op het vlak van justitie zijn de eerste drie besluiten klaar, laat minister Geens zondag weten. De besluiten nemen voorlopig de einddatum van 19 april als uitgangspunt, maar met die datum kan worden geschoven als zou worden beslist de coronamaatregelen nog langer te laten doorlopen.

Verlenging proceduretermijnen

De volmachtsbesluiten houden de verlenging van alle burgerlijke en administratieve proceduretermijnen in met de duur van de coronacrisis en de mogelijkheid om de zaak schriftelijk of elektronisch te behandelen. In strafzaken worden onder andere de verjaringstermijnen verlengd met de crisisperiode.

Verder wordt uitstel mogelijk gemaakt voor de algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen. Ook wordt de mogelijkheid geboden de vergaderingen zoals gepland te laten doorgaan, maar dan op elektronische of schriftelijke wijze. Alle besluiten, zegt minister Geens, “beschermen de gezondheid van de bevolking omdat onnodige fysieke nabijheid wordt vermeden”.

Vergaderingen van mede-eigenaars uitgesteld

Door het derde volmachtsbesluit tot slot, zullen de vergaderingen van mede-eigenaars die normalerwijze voor 19 april moeten worden gehouden, kunnen worden uitgesteld tot 5 maanden na de crisisperiode.

Minister Geens zegt dat hij er bovendien over waakt dat ook binnen justitie zelf alles in het werk wordt gesteld om termijnen te verlengen, of zo veel mogelijk wordt gewerkt via videoconferencing en schriftelijke procedures. “Daar zijn voldoende én veilige licenties voor aangekocht.”

Geens herhaalt ook dat strafuitvoeringsmaatregelen die ervoor zouden kunnen zorgen dat gedetineerden het coronavirus de gevangenis binnenbrengen, worden vermeden. Zo kunnen veroordeelden die een penitentiair verlof reeds goed doorbrachten, onder bepaalde voorwaarden een verlenging van dat verlof krijgen. Uitgaansvergunningen, verloven en beperkte detenties, die er in normale omstandigheden voor zorgen dat gedetineerden op korte tijd de gevangenis buiten- en opnieuw binnengaan, zijn opgeschort.

AANGERADEN