Geen tijdelijke werkloosheid voor ambtenaren, want dat kost de overheid geld

Foto: Oomen, Arenda

In tegenstelling tot de zowat 1 miljoen tijdelijk werkloze werknemers in de private sector, blijft het gros van de ambtenaren ook tijdens de coronacrisis gewoon aan het werk. Dat komt omdat de statutairen – driekwart van alle ambtenaren – wettelijk niet op tijdelijke werkloosheid gezet kunnen worden. Bij contractuele ambtenaren kan dat wel, maar de overheid doet er alles aan om ook hen aan het werk of op zijn minst beschikbaar te houden.

De voornaamste reden: ook in het geval van tijdelijke werkloosheid kosten ambtenaren de overheid geld. Dus wordt thuiswerk nu maximaal gestimuleerd, zolang de dienstverlening maar op peil blijft. “Alle personeelsleden van de administratie blijven in principe dus aan de slag”, zegt federaal minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR).

Eenzelfde verhaal in Vlaanderen, waar de zowat 30.000 ambtenaren wel de kans krijgen om tijdelijk van dienst of job te veranderen. “We zullen onze mensen inzetten op de plaatsen waar dat het meest nodig is”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Sommige diensten hebben nu minder werk, maar op andere plaatsen is er dan weer nood aan extra hulp.” En dat kan zelfs extern: mensen uit de Bijzondere Jeugdzorg die kinderen met speciale noden opvangen, bijvoorbeeld. Of artsen bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding die bijspringen in een lokaal triagecentrum.

Verhalen van ambtenaren die gewoon thuis met hun vingers zitten te draaien, zijn voorlopig niet gemeld, klinkt het. “Als thuiswerk of afstand houden niet mogelijk is, kan een overste ambtenaren altijd vrijstellen van dienst, maar ze moeten wel beschikbaar blijven”, zegt minister Clarinval.

Play

bekijk ook

UITGELEGD. Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich

Hoelang blijf je besmet met het coronavirus?

Hoe het coronavirus onze cellen kaapt

Door mvdr