Genezen van corona, maar wat volgt er dàn? “Veel patiënten houden er klachten aan over”

Genezen van corona, maar wat volgt er dàn? “Veel patiënten houden er klachten aan over”

Foto: Photo News

Ze zijn hoopgevend, de verhalen van patiënten die corona overwonnen na een behandeling op intensieve zorg, maar experts waarschuwen nu al voor de naweeën. Heel wat patiënten zullen na de beademing wel genezen, maar houden er allerlei fysieke en psychische klachten aan over. “De volledige revalidatie kan maanden in beslag nemen. En de plaatsen in revalidatiecentra zijn beperkt.”

Onder luid applaus mochten zondag twee Covid-19-patiënten in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt de dienst intensieve zorg verlaten. Allebei werden ze kunstmatig beademd en zijn ze nu aan de beterhand. Maar ...

MEER OVER HET CORONAVIRUS
Helden van corona
Slachtoffers van corona
Meest recent