Antwerp FC speelt mogelijk Europees voetbal in Leuven

Foto: Photo News

Een opvallende passage in de beslissing van de Licentiecommissie, die de licentie van Antwerp FC probleemloos goedkeurde. Onder de hoofding ‘Europese Licentie’ staat duidelijk dat de Licentiecommissie akte neem van het feit dat “de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in de Europese competities, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van het King Power at den dreef stadion te Leuven”.

En ook bij de eindbeslissing meldt de Licentiecommissie nog eens uitdrukkelijk dat het stamnummer 1 “verplicht haar Europese wedstrijden dient af te werken in de installaties van het King Power at den dreef stadion te Leuven”. Dan toch geen Europees voetbal op de Bosuil volgend seizoen? “Het is een van de opties”, reageert de club.

“We hebben verschillende scenario’s klaar en het stadion van OH Leuven is er daar inderdaad één van”, bevestigt woordvoerder Dimitri Huygen. “Maar dat is voor ons een plan B én zal alleen gebruikt worden als tribune 4 niet op tijd klaar geraakt. We hebben die aanvraag voor een licentie uiteraard ingediend op een moment dat tribune 4 nog niet klaar was en ook de rest van het stadion nog niet Europees conform was. We moesten dus wel een alternatief hebben.”

De bouw van tribune 4 lag door de coronapandemie twee weken stil, maar sinds begin deze week zijn de werken opnieuw gestart. “We doen er nu alles aan om die tribune op tijd klaar te krijgen, zodat we ze ook op tijd kunnen laten keuren. We hopen dat het stadion, mét tribune 4, daarna dan nog op tijd kan goedgekeurd worden door de UEFA. Dat is uiteraard ook afhankelijk van de beslissingen die de UEFA nog moet nemen over de timing van de Europese competities en de Europese voorrondes. Als die pas in augustus of later zouden starten, achten we de kans reëel dat we de Bosuil nog op tijd, dus voor onze eerste wedstrijd, Europees goedgekeurd krijgen.”

Door pego
AANGERADEN