Overheid werkt aan regeling om meer asielzoekers in te zetten als seizoensarbeider

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Er zit op federaal niveau een beslissing in de pijplijn om meer asielzoekers te kunnen inzetten als seizoensarbeiders in de landbouw. Dat is vernomen bij de Boerenbond. Doordat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders niet in ons land geraken, kampt de landbouw met een tekort. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er in mei tot dertigduizend werkkrachten nodig.

“Volgens de huidige reglementering kunnen asielzoekers na registratie en toewijzing aan een asielcentrum pas na vier maanden in de economie aan de slag. Er is een plan uitgewerkt om die termijn te doen wegvallen voor alle asielzoekers die op 18 maart geregistreerd waren”, zegt Chris Botterman, hoofd sociale zaken van de Boerenbond. “Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zo veel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden. Alles gebeurt onder supervisie van de asielcentra, die ook voor maaltijden zullen zorgen.” Botterman verwacht een van de volgende dagen een beslissing van de federale regering.

De Boerenbond verwacht wel meer heil van de nakende beslissing om tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden, loopbaanonderbrekers en wie geniet van tijdskrediet de mogelijkheid te geven om aan de slag te gaan als seizoenarbeider in de landbouw, met behoud van uitkering. Eerder werd al beslist om het aantal dagen te verdubbelen dat iemand in de land- en tuinbouw seizoenarbeid mag verrichten. Daardoor kunnen de circa achtduizend buitenlanders die nu al aan de slag zijn langer aan de slag blijven. Ook doet de VDAB extra inspanningen om mensen hiervoor aan te trekken.

Botterman dringt verder aan op maatregelen op Europees niveau. Die moeten buitenlandse seizoenarbeiders in staat stellen om naar ons land te reizen.

AANGERADEN