Nieuwe richtlijnen voor rusthuizen: personeel dat corona heeft mag op covid-afdeling blijven werken

De rusthuizen krijgen duidelijke richtlijnen wat er moet gebeuren als personeelsleden positief testen op het coronavirus. Als ze geen symptomen vertonen en er is verder te weinig personeel in het woon-zorgcentrum, dan mogen ze op een aparte covid-afdeling wel nog verder werken. Bij de minste symptomen moeten ze thuis blijven.

Testen, allemaal goed en wel, maar wat dan daarna? Wat moeten we doen met personeelsleden die positief testen? Dat was de grote vraag van de woon-zorgcentra de afgelopen week. Daarop is nu een antwoord gekomen. Het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft richtlijnen opgesteld naar aanleiding van de eerste testen in woon-zorgcentra.

In het geval van positief resultaat, waarbij een personeelslid dus zeker besmet is, maakt Sciensano een groot onderscheid tussen de personeelsleden die symptomen vertonen en degenen zonder symptomen. Voor wie geen symptomen vertoont, geldt het principe van zeven dagen thuisisolatie. Maar is er wel één belangrijke uitzondering, namelijk als het rusthuis een aparte covid-afdeling heeft en als er een personeelsprobleem dreigt. In dat geval mag de werknemer nog verder werken. Enkel op die afdeling, met een beschermend masker en zijn gezondheidstoestand moet goed worden opgevolgd.

Voor wie positief test en symptomen heeft, zijn er geen uitzonderingen. Die persoon blijft sowieso zeven dagen thuis en mag pas terugkeren als de koorts en de symptomen minstens drie dagen weg zijn. Wie daarna nog met rusthuisbewoners in contact komt, moet nog minstens veertien dagen een chirurgisch masker dragen.

De richtlijnen zijn er gekomen op vraag van de sector. Daar was sowieso al veel onrust omdat de testen zo laat komen - en voorlopig ook zeer beperkt. Dat werd nog eens versterkt omdat er geen duidelijkheid was over besmette personeelsleden. De woon-zorgcentra zijn zodanig krap bestaft dat elk personeelslid minder een probleem is voor de organisatie.

De rusthuissector is een bevoegdheid van de deelstaten. Maat in het overlegcomité vrijdagavond zijn de federale en deelstaatregeringen overeengekomen dat deze richtlijnen voor het hele land zouden gelden. Op dat overleg is ook beslist dat Defensie klaarstaat om de woonzorg-centra te ontlasten. De deelstaten moeten daarvoor een lijst opstellen met de noden aan zowel extra personeel als materiaal.

De vakbonden reageren gematigd positief op deze richtlijnen. Zij waren eerder al heel bezorgd dat zieke personeelsleden verplicht zouden worden om te blijven werken. “Maar dit is een evenwichtige richtlijn”, zegt Olivier Remy van ACV-Pulse. “Het uitgangspunt is goed: iedereen die positief test, blijft sowieso minstens zeven dagen thuis. In de rusthuizen zonder aparte covid-afdeling zal ook dat standaard zijn. We kunnen er begrip voor opbrengen dat mensen zonder symptomen wel nog in de covid-afdelingen worden ingezet. In normale omstandigheden zou dat niet kunnen, maar dit zijn geen normale omstandigheden. We willen er wel op toezien dat dit voldoende vrijwillig gebeurt. We hopen dat we dit in overleg met de Vlaamse overheid verder kunnen verfijnen.”

Door Pieter Lesaffer
Helden van corona
Slachtoffers van corona