Dries Van Langenhove vangt opnieuw bot en moet voorwaarden blijven naleven

Gent -

De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft deze namiddag het verzoek van federaal parlementslid Dries Van Langenhove (26) afgewezen om de voorwaarden op te heffen die hem zijn opgelegd door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar racisme en negationisme. Dat onderzoek werd in september 2018 opgestart na een spraakmakende Pano-reportage. Van Langenhove moet zich bijgevolg blijven houden aan de zwijgplicht over zijn dossier en mag in het openbaar geen kritiek uitoefenen op Vrouwe Justitia.

Het Gentse parket startte in september 2018 een gerechtelijk onderzoek op na de spraakmakende Pano-reportage over grove racistische, seksistische en antisemitische beelden en uitspraken die verspreid werden in gesloten chatgroepen van Schild en Vrienden, een organisatie die werd opgericht aan de UGent door Dries Van Langenhove.

Dries Van Langenhove vangt opnieuw bot en moet voorwaarden blijven naleven
Een beeld uit de Pano-reportage over de Schild en Vrienden Foto: Pano/VRT

In mei 2019 werd Van Langenhove verkozen in het federaal parlement als onafhankelijke kandidaat op een Vlaams Belang-lijst. In juni 2019, enkele dagen voor zijn eedaflegging als Kamerlid, werd Van Langenhove na een arrestatie en urenlang verhoor door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van inbreuken tegen de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwetgeving.

“Dat is bijna een jaar geleden maar sindsdien is er in mijn dossier geen enkele deftige onderzoeksdaad meer gesteld”, aldus Van Langenhove. “Ondertussen word ik steevast in de media opgevoerd als de volksvertegenwoordiger naar wie een gerechtelijk onderzoek loopt. Maar ik wil niet dat justitie de zaak nog maanden of jaren blijft rekken. Ik smeek: breng mij voor de rechter of seponeer het dossier. Maar ik vrees dat justitie dat laatste niet zal doen om geen gezichtsverlies te lijden.”

Dossinkazerne

Daarom hadden Van Langenhove en zijn advocaat Johan Platteau aan de Gentse raadkamer gevraagd de voorwaarden op te heffen die de onderzoeksrechter destijds heeft opgelegd aan Van Langenhove.

Een van die voorwaarden was een verplicht bezoek aan de Dossinkazerne, de plek in Mechelen waar in WO2 duizenden Belgische joden werden verzameld om te transporteren naar de concentratiekampen van de nazi’s. “Een bizarre maatregel”, vindt Van Langenhove “want ik heb mij nooit antisemitisch uitgelaten. Maar goed, ik houd van musea en van geschiedenis en dat bezoek was zeer interessant en eerder een plezier dan een straf voor mij.”

Met een andere opgelegde voorwaarde hebben hij en zijn raadsman het veel moeilijker. “Ik mag niet spreken over mijn dossier ”, zegt Van Langenhove, “terwijl ik niets liever zou willen doen dan mijn onschuld uitschreeuwen.”

Omdat de raadkamer een eerste verzoek in die zin afwees, tekenden Van Langenhove en zijn raadsman beroep aan bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Maar ook de KI ging daar niet op in.

“ Wij gaan sowieso verder”, aldus Van Langenhove. “Desnoods tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens.”

Dries Van Langenhove vangt opnieuw bot en moet voorwaarden blijven naleven
Van Langenhove bij zijn eedaflegging: “Men snoert mij de mond zodat ik mij job als politicus niet goed kan uitoefenen” Foto: BELGA

Het Gentse parket wil “gelet op het geheim van het lopende onderzoek “ niet communiceren.

Door Geert Neyt en Sander Luyten
AANGERADEN