Nieuwe afrit van E40 naar N44 open op 6 mei

Deinze / Nevele / Zulte - Het einde van de werken aan het op- en afrittencomplex in Aalter is in zicht. De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe afrit (fly-over) van de E40 richting kust. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe afrit naar de Knokkebaan en de nieuwe rotonde open gaan op dinsdag 6 mei. Op hetzelfde moment gaat de oude afrit dicht en kan er niet langer rechtstreeks naar de Lostraat gereden worden. Daar start de afwerking aan het fietspad op de plaats van de 'oude' afrit. Het verkeer van de Lostraat naar de rotonde aan de Steenweg op Deinze zal steeds door kunnen langs de werfzone. De werken aan de Lostraat duren een tweetal weken.

Als de laatste afwerkingen zijn gebeurd, kan de nieuwe afrit open voor het verkeer. Er werd nog volop geasfalteerd op de fly-over. Daarna wordt de brug onderworpen aan een finale sterktetest voordat het verkeer er over mag. Tijdens deze ‘belastingsproef’ wordt de draagkracht van de brug een laatste keer getest door er meerdere zware vrachtwagens op te plaatsen. Als de brug deze proef doorstaat, wordt die open gesteld voor het verkeer. Op woensdag 6 mei gaat de nieuwe afrit (fly-over) open.

Lostraat 

In de Lostraat start na de opening van de nieuwe afrit, de aanleg van het fietspad. Op de plaats van de oude afrit werkt de aannemer het fietspad af. Verkeer van de Lostraat naar de rotonde aan de Steenweg op Deinze blijft steeds mogelijk, maar zal beurtelings geregeld worden. Deze werken duren een tweetal weken.

Geluidsschermen

Volgend jaar komen er op verschillende plaatsen geluidsschermen om de leefkwaliteit voor de omwonenden te verhogen. Op de E40 richting kust komen ze vanaf de brug aan Ganzeplas tot aan het op- en afrittencomplex en iets verder ter hoogte van de Sportlaan. Richting Gent komen er schermen ter hoogte van de wijk Beukenpark. Tenslotte komen er ook schermen langs de nieuwe afrit en langs de Knokkeweg.

Veilige fietsinfrastructuur en carpoolparking

Met de bouw van drie rotondes en een fly-over van E40 naar de N44 is er geïnvesteerd in een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Ook zijn er twee nieuwe bruggen gebouwd op de E40, namelijk waar de Steenweg op Deinze (N409) en de Tieltsesteenweg (N37) onder de E40 gaan. Er ging ook veel aandacht naar veilige fietsinfrastructuur. Vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de zuidelijke rotondes maken veilig fietsen van en naar het centrum van Aalter mogelijk. Tot slot biedt de nieuwe carpoolparking plaats aan ruim 200 auto's en fietsen. Ook zijn er twee bufferbekkens aangelegd voor de goede afwatering.

Door Eddy Lefevre
AANGERADEN