Professor: “Online test biedt praktische vertaling van al wat wetenschappers nu weten over symptomen coronavirus”

Twijfel je of je besmet bent met corona, dan kan de online coronatest van de Vrije Universiteit Brussel je meer duidelijkheid verschaffen. “De test helpt mensen een eerste, goede inschatting te maken. Maar contact nemen met de huisarts is en blijft belangrijk”, zegt professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB).

ONLINE TEST. Ga met deze vragenlijst na of je besmet kan zijn met coronavirus

Concreet moeten mensen een twintigtal vragen beantwoorden. “De vragen zijn een zeer praktische vertaling van wat wetenschappers op dit moment weten over de symptomen van het virus”, legt VUB-professor Dirk Devroey uit, initiatiefnemer van de online coronatest.

Of ik bijvoorbeeld moet hoesten zonder duidelijke oorzaak?

“Ja, want hoesten is één van de mogelijke symptomen. Weliswaar moeten mensen zelf inschatten of ze plotseling veel meer hoesten dan anders. Een verstokte roker bijvoorbeeld zal sowieso al veel hoesten. Of mensen die gevoelig zijn voor hooikoorts niezen sowieso vaak.”

Lijst de test alle mogelijke symptomen op?

“Alle tot nog toe bekende symptomen, waarover de wetenschap het eens is. Ze worden ook zo letterlijk opgesomd door het Belgische wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano in hun informatie aan de huisartsen.” Sciensano, dat de test bekeek, bevestigt dat ook aan onze redactie. “Onze test bestaat sinds het uitbreken van de coronaepidemie in ons land”, aldus nog Devroey. “Aanvankelijk waren het veel minder vragen. Maar stilaan leren wetenschappers het virus beter kennen. Begin mei hebben we bijvoorbeeld een vraag aan onze test toegevoegd zoals het verlies van smaak, omdat daar nu ook duidelijkheid over bestaat dat dit een belangrijk symptoom is.”

Voor wie is de test bedoeld? Mensen die ziek wakker worden, en niet zeker weten wat er met hen aan de hand is?

“Bijvoorbeeld. Wie onze test invult, krijgt een goede indicatie van wat er mogelijk aan de hand is. Sommige mensen denken meteen het ergste, met alle berichtgeving over het virus, maar als ze dan de vragenlijst invullen, blijkt dat ze op alle vragen ‘neen’ antwoordden. Voor hen kan dat een geruststelling zijn.”

Is er meteen een probleem wanneer u één van de opgelijste symptomen hebt?

Dat hangt van dat bepaalde symptoom af. Wanneer u plots kortademig bent – een erg belangrijk symptoom van dit virus – zal de test uiteraard adviseren dat u uw huisarts contacteert en zich laat testen op Covid-19. Bij volwassenen die louter en alleen een loopneus hebben, is er vermoedelijk niets aan de hand. Al adviseren we nadrukkelijk dat u de test opnieuw aflegt, wanneer u de dagen erop andere symptomen gewaar wordt. En ook bij elke twijfel contacteert u best nog steeds uw huisarts.”

Kan de test met 100 procent zekerheid zeggen dat iemand met het virus is geïnfecteerd?

“Neen. We geven mensen de boodschap dat ze mogelijk geïnfecteerd zijn met Covid-19. In dat geval is het belangrijk dat mensen telefonisch hun huisarts contacteren en vragen dat ze worden getest. Er is intussen voldoende capaciteit om heel veel mensen te testen. De huisarts – ook veel huisartsen gebruiken trouwens onze test als hulpmiddel in hun gesprek met patiënten – zal samen met u dan verder bekijken hoe dat concreet zal gebeuren.”

Door Werner Rommers
Helden van corona
Slachtoffers van corona