Grondwettelijk Hof spreekt zich vandaag uit over minimale dienstverlening bij spoor

© IMAGEGLOBE

Het Grondwettelijk Hof velt vandaag, donderdag, een arrest over de minimale dienstverlening bij het spoor. Verschillende vakbonden vechten de wet aan die bepaalt dat er ook op stakingsdagen een treinaanbod wordt georganiseerd. De bonden zijn van mening dat de wet indruist tegen het recht op staken.

De wet “betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking” verscheen in november 2017 in het Staatsblad. Eind juni 2018 werd de minimale dienstverlening dan voor het eerst in de praktijk toegepast, tijdens een 48 urenstaking van de socialistische vakbond ACOD Spoor. Een derde tot de helft van de treinen reed toen in vergelijking met een normale dag.

De vakbonden waren van in het begin gekant tegen de minimale dienstverlening. Volgens hen zou die leiden tot chaos en zou de veiligheid van de reizigers niet gegarandeerd kunnen worden op overvolle treinen. Ze zagen er ook een aanslag in op het stakingsrecht. Midden 2018 kondigden onder meer ACOD Spoor, de christelijke vakbond ACV-Transcom en de spoorbond Metisp-Protect aan naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

In regeerakkoord 2014

De minimale dienstverlening bij het spoor was opgenomen in het regeerakkoord van de regering-Michel eind 2014. Zij gaf spoordirectie en vakbonden eerst de tijd om de modaliteiten uit te werken, maar maandenlange onderhandelingen leverden geen resultaat op. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nam daarop het heft in eigen handen.

Concreet moeten duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel in de aanloop naar een staking laten weten of ze zullen werken of niet. Afhankelijk van het aantal werkwilligen werken NMBS en Infrabel een aanbod uit. Er zijn verschillende scenario’s, gaande van alleen maar treinen op de grote assen tijdens de spitsuren, tot een scenario met ook treinen in de daluren.

LEES OOK

Nu in het nieuws