VUB en Universiteit Gent peilen naar het existentieel welzijn tijdens coronacrisis

Bron © BELGA

Foto: Shuttestock.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent starten een grootschalig onderzoek om de impact van de coronacrisis op het existentieel welbevinden van burgers in kaart brengen. Concreet willen de onderzoekers weten hoe burgers deze periode emotioneel ervaren, maar vooral ook hoe zin wordt gegeven aan hun leven of hoe de crisis hun existentiële levenservaring tekent.

Volgens de onderzoekers bedreigt COVID-19 niet alleen onze fysieke gezondheid, maar ook hoe we ons leven ervaren en zin geven aan ons bestaan.

“Wanneer de gewone gang van zaken en manier van leven worden onderbroken, vaak door een ernstige gebeurtenis, leidt dat tot existentiële crisissen”, klinkt het. “Mensen reflecteren over hun gedrag van voor die gebeurtenis en vragen zich af of ze na de crisis op dezelfde manier verder willen gaan. Zo’n denkproces leidt vaak tot verandering in hoe het leven betekenis krijgt.”

Concreet willen de onderzoekers weten hoe burgers deze periode emotioneel ervaren, maar vooral ook hoe zin wordt gegeven aan hun leven of hoe het hun existentiële levenservaring tekent, en of deze periode ook een kans biedt om hier sterker uit te komen.

“Zijn ze gelukkig, of juist verdrietig? Praten ze met familie of vrienden over hun problemen? Hoe ervaren mensen zichzelf, de eigen verbondenheid met anderen, het werk? Heeft het leven een andere betekenis gekregen? Wordt er meer nagedacht over de grote thema’s in het leven, zoals de betekenis van het bestaan, de dood en de eigen vrijheid?”

Met de resultaten van het onderzoek wil de VUB nieuwe inzichten bieden in de gevolgen van de coronalockdown op het existentieel welzijn, zowel individueel als maatschappelijk, en bijdragen aan de ontwikkeling van programma’s om het algemeen welzijn in crisissituaties in de toekomst te verbeteren.

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands via deze link.

Door blg
AANGERADEN
Meest recent